Līdzsvarotājs

Līdzsvarotāju grupā transportieri tiek noteikti, ņemot vērā transportierī integrēto pretsvaru. Pacēlāja svars darbojas kā pretsvars kravai. Transportieri ir ideāli piemēroti lielo kravu nesēju iekraušanai. Pateicoties to aprīkojumam un pacēlāja dakšu regulēšanas funkcijai, pārvietošanas vietas prasības pacēlāja līdzsvaram ir izpildāmas.