Warehouse machine SSI Lift & Run in combination with channel storage system

Gudras vadības sistēmas

SSI SCHÄFER loģistikas programmatūra WAMAS® kontrolē SSI Lift&Run sistēmas procesus. Tas ietver ienākošo preču un izejošo preču reģistrāciju, iekraušanas pārbaudes, kā arī krājumu un uzglabāšanas vietas vadību. Turklāt kontroles sistēma pārvalda arī produkcijas plūsmas un transportu uzņēmuma iekšienē. Pateicoties interfeisu salāgojamībai, mūsu sistēmas var arī viegli savienot ar jūsu ERP sistēmu.