Ieguvumi

  • FIFO princips

  • Līdz 60% ietaupa vietu salīdzinājumā ar parastajiem palešu plauktiem

  • Lielāks ražīgums, nodalot piegādi un preču atlasi

  • Risinājums vienai virs otras nesavietojamām paletēm

  • Pielietojums: ienākošās preces, piegāde, ražošana, īslaicīgas uzglabāšanas noliktavas jeb bufernoliktavas un pilnībā automatizētas noliktavas

  • Ideāli piemēroti preču atlasei augstumā

  • Plaukti darbojas tikai ar gravitācijas palīdzību, un tiem nav nepieciešama elektrība

  • Atdalīta iekraušanas un izkraušanas procesi  

  • Tieši jūsu prasībām pielāgoti plaukti

  • Var tikt izmantoti arī kā „push-back” tipa gravitācijas plaukti ar LIFO ("last in first out") principu