Efektīva preču atlase

Principa „produkcija-operators” konsekventa un ergonomiska īstenošana ir galvenais faktors, lai nodrošinātu pastāvīgi augstu caurlaidspēju un lai darbs nebūtu nogurdinošs. Skaidrās lietotāja norādes apstiprina, vada un pārbauda katru preču atlases procedūru, izmantojot Pick by Light un Put to Light  sistēmas. Atlasīšana vietas var konfigurēt kā Pick to Tote vai Pick to Bucket sistēmas. un

Šīs optimizētās procedūras palielina katra darbinieka preču atlases ātrumu līdz pat 1000 darbībām stundā, vienlaikus samazinot kļūdu līmeni gandrīz līdz nullei.

Darba stacija var veikt visas būtiskās noliktavas funkcijas: preču atlasi, ienākošo preču apstrādi, atgriezto preču apstrādi, krājumu pārvaldību un citus noliktavas vadības uzdevumus.