Enerģijas audits un optimizācija

Turklāt mēs piedāvājam saviem klientiem veikt energoauditu saskaņā ar EN 16247 standartiem kā esošā nekustamā īpašuma novērtējumu. Mēs arī palīdzam jums izveidot enerģijas pārvaldības sistēmu un iegūt sertifikāciju atbilstoši ISO 50001 prasībām. Visi šie pakalpojumi ir vērsti uz to, lai identificētu un īstenotu energotaupības optimizāciju mūsu klientu uzņēmumos. Šo optimizācijas pasākumu efektivitāti ilustrē to ROI aprēķini. Mēs pastāvīgi izvērtējam šos rādītājus, atkārtojot auditus un dokumentējot ietaupījumus visa procesa gaitā.