Green Bulding

Energoefektivitāte

Efektīva uzglabāšana optimizē enerģijas patēriņu un attaisno ieguldījumus

Optimizēts enerģijas patēriņš jūsu noliktavā aizsargā vidi un vienlaikus samazina objekta ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas. Ilgtermiņā rūpes par vides aizsardzību stiprina jūsu zīmola reputāciju, kā arī attaisno jūsu ieguldījumus. 

Padziļinātās zināšanas un plašā pieredze ļauj SSI SCHAEFER piedāvāt visaugstākās kvalitātes uzglabāšanas un loģistikas sistēmas. Pateicoties mūsu plašajam intraloģistikas pakalpojumu klāstam, mēs nodrošinām sistēmas un kompleksus risinājumus, kas spēj efektīvi un ilgtspējīgi garantēt jūsu panākumus.

Energoefektivitāte kā uzstādījums jau no paša sākuma


SSI SCHAEFER uzglabāšanas un preču atlases sistēmu izstrādes un ieviešanas laikā energoefektivitāte ir plānošanas procesa neatņemama sastāvdaļa. Tostarp:

 • optimizēts objekta  maršrutu plānojums ;

 • energoefektīvu komponenšu un piedziņu izmantošanu;

 • atvieglots konstrukciju dizains;

 • kompaktas uzglabāšanas koncepcijas;

 • efektīvu piedziņas variantu izmantošanu;

 • atbilstoši nepieciešamībai pielāgotas piedziņas jaudas; 

 • samazināta berze, pateicoties atbilstošām materiālu kombinācijām;

 • deaktivizēšana pēc pieprasījuma;

 • intelektuāla galveno  produkcijas nesēju asu vadība;

 • enerģijas rekuperācijas iekārtas.

ENERGOEFEKTIVITĀTE INTRALOĢISTIKĀ

Videi draudzīga būvniecība un videi draudzīga loģistika

Jomas, kurās mēs sniedzam konsultācijas un sadarbojamies ar jums, lai īstenotu:

Atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu

 • Kādas ir fotoelektriskās, ģeotermiskās vai saules enerģijas izmantošanas iespējas?

Apgaismojums

 • Vai ir uzstādītas energoefektīvas spuldzes? Vai ir ierīkots klātbūtnes uzraudzības risinājums?

Apsilde

 • Vai ir pieejami saprātīgi papildinājumi, piemēram, granulu apkures katli vai komunālā siltumapgāde no biogāzes stacijām?


Būvniecības iespējas

 • Vai ir iespējams energoefektīvi optimizēts jumta un fasādes dizains? Vai vārti, durvis un slēdzenes ir pietiekami izolētas?

 • Kā kompakta uzglabāšanas risinājuma izvēle ietekmētu energoefektivitāti?

Nekustamā īpašuma ilgtspēja un videi draudzīga būvniecība ir mūsu galvenās prioritātes. SSI SCHAEFER šie aspekti ir pazīstami kā videi draudzīga loģistika. SSI SCHAEFER jums var nodrošināt būvniecības sertifikātus ar starptautiski atzītiem kvalitātes zīmogiem, kas apliecina ilgtspēju un energoefektivitāti. Pēc pieprasījuma mūsu speciālisti apstiprina būves saskaņā ar DGNB, LEED vai BREEAM standartiem.

Atkarībā no tehnoloģijas, ko izmanto loģistikas ēkā, darbstaciju, virszemes konveijeru un citu iekārtu darbināšanai, kā arī telpu atdzesēšanai ir nepieciešama elektrība. Turklāt ir jāizveido arī infrastruktūras zonas, piemēram, centralizēto un decentralizēto uzlādes punktu transformatoru stacijas. Efektīva enerģijas koncepcija var veicināt labu loģistikas un būvniecības plānošanu un kompensēt daļu no elektroenerģijas izmaksām. Ievērojot principu „tik daudz, cik nepieciešams, bet pēc iespējas mazāk”, akumulatora uzlādes sistēmas vai loģistikas iekārtu energoefektīva darbība var nodrošināt ievērojamu ietaupījumu. 
Kompakta preču uzglabāšana atbilst tam pašam mērķim: maksimāli blīvs izvietojums esošajā vietā var palielināt uzglabāšanas ietilpību par vairāk nekā 90% vai samazināt izmantoto virsmas platību par 40%. Noliktavu operatoriem tā ir priekšrocība, jo nozīmē gan lielāku uzglabāšanas apjomu, gan samazinātu būvniecības apjomu, - attiecīgi arī zemākas noliktavas būvniecības un ekspluatācijas izmaksas, tostarp par enerģijas patēriņu, kas nepieciešams uzglabāšanas telpu pastāvīgai temperatūras kontrolei un dzesēšanai.

Turklāt mēs piedāvājam saviem klientiem veikt energoauditu saskaņā ar EN 16247 standartiem kā esošā nekustamā īpašuma novērtējumu. Mēs arī palīdzam jums izveidot enerģijas pārvaldības sistēmu un iegūt sertifikāciju atbilstoši ISO 50001 prasībām. Visi šie pakalpojumi ir vērsti uz to, lai identificētu un īstenotu energotaupības optimizāciju mūsu klientu uzņēmumos. Šo optimizācijas pasākumu efektivitāti ilustrē to ROI aprēķini. Mēs pastāvīgi izvērtējam šos rādītājus, atkārtojot auditus un dokumentējot ietaupījumus visa procesa gaitā.

ILGTSPĒJAS INICIATĪVAS BIEDRI

Blue Competence picture

 

 

Mēs esam ilgtspējas iniciatīvas Blue Competence alianses biedrs. Blue Competence ir VDMA iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt un izplatīt ilgtspējīgus risinājumus mašīnbūves rūpniecībai. Izmantojot preču zīmi „Blue Competence”, mēs apņemamies ievērot turpmāk minētās divpadsmit mašīnbūves rūpniecības ilgtspējības vadlīnijas (www.bluecompetence.net/about).

Ilgtspējības vadlīnijas mašīnbūves rūpniecībā:

PREAMBULA
Mūsu izpratne par ilgtspēju ir balstīta uz ekonomisku panākumu, taisnīguma, cieņas un atbildības principiem, aptverot sabiedrības, ekoloģijas un ekonomikas jomas. Mēs izprotam ilgtspējīgu rīcību, kā tas noteikts Bruntlandes 1. ziņojuma definīcijā un „Rat für Nachhaltige Entwicklung” definīcijās vācu valodā.

STRATĒĢISKĀS:
1. Ilgtspēja ir būtiska mūsu uzņēmuma stratēģijas sastāvdaļa.
2. Mēs veidojam stabilas uzņēmējdarbības nostādnes ar ilgtspējīgām vērtībām un nodrošinām panākumus biznesā.
3. Mūsu tehnoloģijas un risinājumi veicina ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē.

OPERATĪVĀS:
4. Mūsu procesos un produktos tiek pārstāvēta ilgtspējīga domāšana un rīcība.
5. Mēs rīkojamies, pievēršot uzmanību resursiem, un atbalstām klimata aizsardzību.
6. Mūsu darbinieki ir mūsu pati lielākā vērtība. Mēs veicinām iesaistīšanos un līdzdalību.
7. Mēs aizstāvam cilvēktiesību ievērošanu.

KULTURĀLĀS:
8. Mūsu uzņēmums ir kā pašu mājvieta.
9. Mēs uzņemamies atbildību mūsu reģionā.
10. Mēs darām to, ko apsolām!

KOMUNIKATĪVĀS:
11. Mēs aktīvi sadarbojamies ar visām iesaistītajām pusēm.
12. Mēs atklāti komunicējam par mūsu īstenotajām ilgtspējīgajām darbībām.

LEJUPIELĀDES

VAI JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI?