Według procesu

Przeszukaj rozwiązania SSI SCHAEFER według procesu łańcucha dostaw

Główne zdjęcie dla sektora rynkowego Sprzedaż detaliczna i hurtowa

Co oznacza intralogistyka?

Intralogistyka lub transport bliski to logistyczne przepływy materiałów i towarów, które zachodzą w firmie. Termin ten jest czymś innym od transportu towarów poza centrum dystrybucji.  

Niemiecka Federacja Branży Inżynierii Mechanicznej (VDMA) definiuje transport bliski jako wewnętrzne przesuwanie towarów i materiałów, a także powiązane działania logistyczne, takie jak przepływ informacji oraz obsługa towarów w instytucjach przemysłowych, handlowych lub publicznych. 

Wewnętrzny przepływ materiałów jest rozpatrywany nie tylko z czysto technicznego punktu widzenia, ale także z perspektywy organizacji procesów i zarządzania informacjami. Płynna i wydajna interakcja pomiędzy wszystkim jest jednym z największych wyzwań w ramach wdrażania systemów intralogistycznych. 

 Jakie procesy intralogistyczne wyróżniamy? 

Transport bliski odnosi się do przesuwania towarów oraz powiązanych danych w firmie. Celem jest optymalizacja tych przepływów z myślą o poprawie wydajności. Zazwyczaj wprowadza się rozróżnienie pomiędzy następującymi kategoriami: 

  • Przechowywanie 

  • Kompletacja i przeładunek 

  • Przenoszenie 

  • Oprogramowanie 

Odpowiednie obszary współpracują ze sobą i powinny być skoordynowane w ramach dobrego procesu intralogistycznego. 

Rozwiązania w zakresie oprogramowania dla Twojej logistyki

Czym jest przyjęcie?

Podgląd obszaru kompletacji zamówień z przenośnikiem
Modowe centrum dystrybucyjne Country Road Group – Melbourne, Australia

Czym jest przenoszenie?

Magazyn wysokiego składowania z układnicą Exyz

Czym jest przechowywanie?

Ręczna kompletacja zamówień z kodami kreskowymi przy użyciu skanera RFID

Czym jest kompletacja?

Bufor wysyłkowy

Czym jest wysyłka?

SSI Carrier, Oprogramowanie logistyczne WAMAS, IT, Kompletacja RF, Kompletacja

Czym jest zwrot towaru?

Masz pytania albo uwagi?