Magazijn Modernisering

Magazijnmodernisering of "retrofitting" maakt vernieuwing of uitbreiding van faciliteiten mogelijk en past ze tegelijkertijd aan de huidige omstandigheden en marktvereisten aan.

Customer Service & Support by SSI SCHAEFER

Magazijn Modernisering

Met een ervaren en deskundige partner als SSI SCHÄFER kunnen retrofitprojecten tijdens kantooruren worden uitgevoerd. Vakkennis op het gebied van analyse, planning, productie en uitvoering versterken de prestaties van de onderneming op elk gebied.

Update uw bedrijf

Hoge prestaties en betrouwbare intralogistiek zijn de voorwaarden voor productiviteit en concurrentievermogen. Magazijnmodernisering kan de prestaties van een systeem op de lange termijn behouden of verbeteren. Deze activiteiten, vaak "retrofitting" genoemd, bieden bedrijven de mogelijkheid om hun magazijnfaciliteiten achtereenvolgens te vernieuwen of uit te breiden terwijl ze operationeel blijven. Daarbij kunnen ze worden aangepast aan de huidige behoeften en eisen van de markt.

In vergelijking met het volledig vervangen van systemen bespaart modernisering zowel tijd als geld. Modernisering heeft ook een minimale impact op de lopende bedrijfsvoering en de faciliteit is na korte tijd volledig beschikbaar. Op de lange termijn leveren opeenvolgende kleine moderniseringen met kortere tussenpozen ook een veel effectievere bijdrage aan het waardebehoud van apparatuur of het gehele intralogistieke systeem dan grotere revisies met langere tussenpozen.

De klant staat bij SSI SCHÄFER op de eerste plaats, vooral als het gaat om de modernisering van bestaande installaties. Onze experts analyseren de specifieke vereisten om te bepalen welke retrofit-activiteiten zowel noodzakelijk als effectief zijn - ongeacht of u het originele systeem van SSI SCHÄFER of van een andere partij hebt gekocht. Vervolgens wordt het nieuwe intralogistieke concept gepland, geproduceerd en geïmplementeerd. SSI SCHÄFER actualiseert uw systemen door componenten te vervangen, de faciliteiten uit te breiden of de IT te moderniseren. Deze oplossing wordt snel, betrouwbaar en kosteneffectief geïmplementeerd en integreert tegelijkertijd nieuwe materiaalstromen optimaal. We bepalen altijd samen met onze klanten de tijdlijn voor het uitvoeren van de moderniseringsactiviteiten om eventuele verstoringen van de processen tot een minimum te beperken. Bij SSI SCHÄFER moderniseren wij uw bestaande intralogistieke systeem terwijl het operationeel blijft om de stilstandtijden voor uw bedrijf tot het absolute minimum te beperken. Ons ervaren implementatieteam zorgt ervoor dat uw retrofitproject volgens plan en volgens schema wordt uitgevoerd. Dit is een weerspiegeling van onze bedrijfswaarden, want we zijn toegewijd aan onze klanten!

Door modernisering kunnen de productiviteit, prestaties en efficiëntie worden verhoogd en kan energie worden bespaard. Processen en goederenstromen kunnen worden geoptimaliseerd en het ontwerp van de werkplek kan worden gemoderniseerd. Moderniseringsdiensten kunnen het bestaande systeem ook aanpassen aan wettelijke voorschriften. De voordelen van de moderniseringsactiviteiten waarvan uw bedrijf profiteert, leggen tegelijkertijd de basis voor het succes van uw bedrijf op lange termijn.

SSI SCHÄFER biedt zijn klanten een breed scala aan moderniseringsoplossingen. Deze zijn specifiek afgestemd op de eisen van het bedrijf en dragen bij aan het versnellen, verbeteren en verbeteren van de prestaties van de bestaande intralogistiek.

Facilitair en besturingssysteem modernisering:

Seriële techniek, aandrijvingen die veel onderhoud vergen, een hoog energieverbruik en oude eigen besturingssystemen zijn achterhaald. Door aandrijvingen en besturingssystemen te moderniseren en verouderde componenten te vervangen door nieuwe, energie-efficiënte eenheden ("groene logistiek") kunnen de prestaties met wel 30% worden verbeterd.

Energiebesparing door SRM-componenten:

Door bestaande SRM-machines (Storage Retrieval Machines) uit te rusten met moderne besturingseenheden, ontstaat een groot energiebesparingspotentieel door bijvoorbeeld het intelligent koppelen van schakelingen of energieterugkoppelingseenheden.

Uitbreidingen verhogen de efficiëntie:

Het uitbreiden van bestaande systemen is een ander integraal onderdeel van onze moderniseringsoplossingen. Een duurzame verbetering van de efficiëntie kan worden bereikt door het implementeren van extra magazijnmappen of transportroutes. Door bestaande transportpaden aan te passen, componenten te vervangen of rekken om te bouwen, wordt de beschikbare ruimte vergroot.

Procesoptimalisatie door IT-modernisering:

Ook het moderniseren van het IT-systeemlandschap door het vervangen van server- en clienthardware, het updaten van het besturingssysteem of databases, het aanpassen of uitbreiden van de huidige IT-processen of het doorvoeren van een release change levert een belangrijke bijdrage aan het optimaliseren van de processen.

Het succes van uw retrofit-project hangt grotendeels af van de expertise van uw intralogistieke leverancier. Als ervaren totaalaanbieder ondersteunt SSI SCHÄFER zijn klanten tijdens het gehele proces. Dit omvat de analyse, planning en productie alsmede de implementatie van de nieuwe componenten. Daarbij bieden wij "one-stop" retrofit-oplossingen. Voor gerenommeerde bedrijven als Carlsberg, JYSK, Stute Logistics, SKF of Zott hebben wij talrijke projecten met uiteenlopende eisen tot volle tevredenheid van onze klanten uitgevoerd - betrouwbaar, binnen het budget en op tijd. Uitmuntendheid is onze kracht! Moderniseer uw intralogistieke systemen met SSI SCHÄFER als betrouwbare partner en profiteer van onze uitgebreide ervaring, expertise en kennis van uw branche.

Naast een omvangrijk aanbod aan mogelijkheden voor de modernisering van magazijnen, biedt SSI SCHÄFER ook een zeer breed serviceportfolio. Dit omvat stellinginspecties volgens DIN EN 15635 "Toepassing en onderhoud van opslagapparatuur". SSI SCHÄFER beschikt ook over eigen officieel gecertificeerde rekinspecteurs die over de nodige technische vaardigheden beschikken om gekwalificeerde inspecties uit te voeren. Magazijnexploitanten moeten eenmaal per jaar een jaarlijkse stellinginspectie laten uitvoeren om de veiligheid van de werknemers en de onberispelijke staat van de goederen te waarborgen. De volgende stellingsystemen moeten worden geïnspecteerd: vaste stellingen, palletstellingen, draagarmstellingen, inrijstellingen, doorrijstellingen, multi-level faciliteiten, verrijdbare stellingen, ORBITER®-stellingen evenals volledig geautomatiseerde AMS-systemen, hoogbouwpalletstellingen en kanaal opslag systemen.

De inspecties bestaan ​​uit visuele inspecties die tijdens bedrijf worden uitgevoerd. De resultaten worden dienovereenkomstig gedocumenteerd en aangegeven met een inspectiebadge. Als er reparaties nodig zijn, vervangen we de defecte onderdelen snel en vakkundig door nieuwe componenten. SSI SCHÄFER gebruikt uitsluitend originele onderdelen.