LAGERMODERNISERING

Lagermodernisering eller "retrofitting" sørger for gradvis fornyelse eller utvidelse av anlegget, samtidig som de tilpasses til de gjeldende forholdene eller kravene fra markedet. Med en erfaren og kompetent partner som SSI SCHÄFER, kan moderniseringsprosjekter gjennomføres uten driftsstans. Ekspertkunnskap om analyse, planlegging, produksjon og implementering sørger for trygging av virksomhetens ytelser innenfor hvert enkelt område.

FRISK OPP VIRKSOMHETEN DIN

Pålitelig intralogistikk med høye ytelser er helt avgjørende for å kunne være både produktiv og konkurransedyktig. Lagermodernisering kan opprettholde eller forbedre systemytelsene over tid. Slike aktiviteter, som ofte kalles "retrofitting", gir virksomheten muligheten til å gradvis fornye eller utvide lageranlegget sitt, mens driften opprettholdes. Underveis kan de tilpasses til gjeldende behov og krav fra markedet.

I forhold til å erstatte systemer fra grunnen av, er modernisering både raskere og billigere. Modernisering har dessuten minimal påvirkning på den daglige driften, og anlegget vil være fullt operativt etter kun kort tid. Over tid vil gradvise mindre moderniseringsaktiviteter i korte intervaller også gi et langt mer effektivt bidrag til å opprettholde verdien av utstyret eller hele intralogistikksystemet enn større oppdateringer i lengre intervaller.

Kunden er SSI SCHÄFERs fremste prioritet, spesielt når det handler om å modernisere eksisterende anlegg. Våre eksperter analyserer de spesifikke kravene til hert enkelt anlegg for å avgjøre hvilke moderniseringsaktiviteter som er både nødvendige og mest effektive – uavhengig av om du har kjøpt det opprinnelige systemet fra SSI SCHÄFER eller fra en annen aktør. Deretter planlegger, produseres og implementeres det nye intralogistikkonseptet. SSI SCHÄFER oppdaterer systemene deres ved å erstatte komponenter, utvide lokalene eller modernisere IT-systemene. Denne løsningen kan implementeres raskt, pålitelig og kostnadseffektivt samtidig som ny vareflyt kan integreres på en optimal måte. Vi samarbeider alltid tett med kundene våre for å legge tidsplanen for moderniseringsaktivitetene, slik at forstyrrelser i rutinene kan holdes til et minimum. For å redusere nedetiden til virksomheten til et absolutt minimum, sørger SSI SCHÄFER for modernisering av ditt eksisterende system for intralogistikk mens det er i løpende drift. Vårt erfarne implementeringsteam sikrer at moderniseringsprosjektet utføres til planlagt tid. Dette reflekteres av våre selskapsverdier, som sier at vi er dedikerte til kundene våre!

Gjennom modernisering oppnår man økt produktivitet, bedre ytelser, høyere effektivitet og et lavere energiforbruk. Prosesser og godsflyt kan optimaliseres, og designet av arbeidsstasjoner kan moderniseres. Moderniseringstjenester kan også tilpasse et eksisterende system til nye lovkrav. Fordelene ved moderniseringsaktivitetene er at de gir lønnsomhet på kort sikt, samtidig som de legger grunnlaget for virksomhetens suksess over tid.

SSI SCHÄFER tilbyr et bredt utvalg moderniseringsløsninger til våre kunder. Disse er skreddersydd for virksomhetens egne krav og bidrar til raskere og bedre ytelser i virksomhetens eksisterende intralogistikkprosesser.

Modernisering av anlegg og kontrollsystemer:

Serieteknologi, drivere som krever mye vedlikehold, høyt energiforbruk og gamle, proprietære kontrollsystemer hører gamle dager til. Modernisering av drivere og kontrollsystem, samt utskiftning av utdaterte komponenter med nye og mer energieffektive enheter ("grønn logistikk") kan forbedre ytelsene med inntil 30%.

Energibesparelser fra SRM-komponenter:

Ved å utstyre eksisterende maskiner (SRM) med moderne kontrollenheter oppnår man betydelige besparelser i energiforbruk, for eksempel ved intelligent kobling av kretser eller energitilbakeføringsenheter.

Utvidelser forbedrer effektiviteten:

En annen og avgjørende del av våre moderniseringsløsninger, er utvidelse av eksisterende systemer. Man kan enkelt oppnå en bærebraftig forbedring i effektiviteten ved å implementere flere lagerganger eller båndløp. Mengden tilgjengelig plass kan økes ved å modifisere eksisterende transportruter, erstatte komponenter eller konvertere reoler.

Prosessoptimalisering gjennom IT-modernisering:

Modernisering av IT-landskapet ved å erstatte server- og klientmaskinvare, oppdatering av operativsystem eller databaser, endring eller utvidelse av eksisterende IT-prosesser eller en endring i versjonshåndtering kan også være et viktig bidrag til å optimalisere prosessene.

Hvorvidt moderniseringsaktivitetene blir en suksess, avhenger i stor grad av kompetansen til intralogistikkleverandøren. SSI SCHÄFER er en erfaren totalleverandør, som støtter kundene våre gjennom hele prosessen. Dette inkluderer analyse, planlegging og produksjon i tillegg til implementering av nye komponenter. Dermed tilbyr vi en totalpakke for moderniseringsløsninger. Vi har gjennomført utallige prosjekter med varierte krav for ledende virksomheter som Carlsberg, JYSK, Stute Logistics, SKF og Zott, til full tilfredsstillelse for kundene våre – innenfor budsjett og levert til tiden. Fortreffelighet er vår styrke! Moderniser intralogistikksystemene dine med SSI SCHÄFER som betrodd partner, og du vil dra nytte av vår omfattende erfaring, kompetanse og kunnskap om din bransje.

I tillegg til et omfattende utvalg løsninger for lagermodernisering, tilbyr SSI SCHÄFER også en svært bred tjenesteportefølje. Dette inkluderer reolettersyn i henhold til DIN EN 15634 "Bruk og vedlikehold av lagringsinnretninger". SSI SCHÄFER har også våre egne sertifiserte reolinspektører, som innehar den nødvendige tekniske kompetansen for å utføre kvalifiserte inspeksjoner. Lageroperatører har ansvaret for å utføre en årlig reolinspeksjon, for å trygge både de ansatte og godset. Følgende reolsystemer krever inspeksjon: statiske reoler, pallereoler, grenreoler, drive-in-reoler, drive-through-reoler, flernivåanlegg, mobile reoler, ORBITER® reoler samt helautomatiserte AMS-systemer, high bay pallereoler og kanallagringssystemer.

Ettersynet består av visuelle inspeksjoner som utføres under vanlig drift. Resultatene dokumenteres og indikeres med et inspeksjonsmerke. Dersom reparasjoner er nødvendig, vil vi raskt og effektivt erstatte defekte deler med nye komponenter. SSI SCHÄFER benytter kun originaldeler.