Fördelar genom samarbete med SSI SCHÄFER

  • SSI SCHÄFER är en ledande leverantör av modulära lager- och logistiksystem. Om du väljer att anlita SSI SCHÄFER gynnas ditt team av företagets långa erfarenhet och kompetens inom branschen.

  • Vårt team av modeexperter har lång projekterfarenhet med ledande internationella modeföretag. Vi förstår utmaningarna som din verksamhet står inför, t.ex. säsongsbetonade förändringar, stora SKU-kvantiteter, hantering av returer och behovet av minskad arbetsbelastning och mindre avtryck.

  • Vårt breda sortiment av produkter och lösningar innefattar hela det interna materialflödet och bildar en grund för branschspecifika lösningar som skräddarsytts efter dina behov.

  • Våra kunder gagnas av det faktum att en stor del av komponenterna tillverkas av SSI SCHÄFER-koncernen

  • I egenskap av global totalentreprenör levererar vi kompletta logistiksystem, från omfattande systemplanering och rådgivning, till IPMA-certifierad projektledning, till nyckelfärdiga system med skräddarsydda service- och underhållspaket. Om du så önskar, kan vi även sköta om planeringen för och konstruktionen av ditt projekt på vår interna konstruktionsavdelning.