Planeringsmöte

Planering och rådgivning

Planering och rådgivning för effektiva logistiklösningar

Varje företag har sina egna specifika krav på logistiken. En lyckad planering kräver därför först en grundlig analys av den nuvarande situationen. Vår breda kompetens och erfarenhet gör SSI SCHÄFER till den självklara partnern för alla intralogistiska projekt och processer.
Med hjälp av moderna analysverktyg identifierar vi de logistiska svagheterna, tar fram besparingslösningar och visar förslag på  processförändringar. I  dialog med er planerar vi steg för steg smarta och ekonomiska logistiklösningar.

Vi är med i projektet från idé till start

I planeringsfasen utvärderas olika alternativ när det gäller möjligheter och risker och jämförs med kostnader och  finansieringsalternativ.
Vi integrerar både tekniska och kommersiella experter i processen för att säkra den framtida hållbarheten av din lösning. SSI SCHÄFER bidrar också med hög kompetens inom området energieffektivitet vid planering av hållbara byggnader.

ÖVERBLICK

Dessutom åtar vi oss också hela planeringen av systemet, inklusive infrastruktur och externa anläggningar. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt frågorna om energieffektivitet och hållbarheten i de system vi planerar. Denna service omfattar lokaliseringsval, arkitektur- och konstruktionsplanering liksom optimal design av hållbar och energieffektiv system- och byggteknik. Du får därmed ett komplett paket med ett nyckelfärdigt logistiksystem.

Målet för varje investering i nya logistiksystem är att säkra investeringen och öka avkastningen på kapitalet. Därför startar en professionell rådgivning med en metodisk analys av företagets individuella situation.

  • Varumottagningsstrukturer

  • Produktionsprogram

  • Orderstrukturer

  • Planeringsmiljö

  • Ruttplanering

  • ABC-analyser

  • Lageranalys

Era fördelar...

...kompletta lösningar som ger dig en färdig logistikanläggning. Denna omfattande lösning representerar en helhetsplanering som sträcker sig över processer, installation och den färdiga webbplatsen.

Hur kan vi hjälpa?