shutterstock_1102852871_rgb.jpg

SSI SCHÄFER I SVERIGE

Skräddarsydda lösningar från en enda leverantör

Framgång är ett resultat av flera faktorer

Vi kan börja med att ta en titt på den kraftigt konkurrensutsatta marknad som HARIBO framgångsrikt betjänat sedan 1922: livsmedelsindustrin, i synnerhet godissegmentet. Det finns vinster att göra, men konkurrensen är internationell och ökar hela tiden, samtidigt som råvarupriserna stiger. Det har lett till att framgång inte bara är en fråga om produktinnovation, utan också processflexibilitet och kostnadseffektivitet, inte minst inom intralogistikområdet.