New Content Item (1)

Karina Konrath

Karina Konrath har studerat teknisk matematik vid Tekniska universitet i Graz och arbetar för SSI SCHAEFER sedan november 2017. Som datavetare är hon huvudsakligen ansvarig för analys och förberedelse av data, vilket kräver omfattande användning av statistiska och matematiska metoder.