Efterinstallationsaktiviteter

SSI SCHÄFER erbjuder sina kunder ett mångsidigt sortiment av moderniseringslösningar. Dessa anpassas särskilt efter företagets krav och bidrar till att förbättra den befintliga intralogistikens prestanda.

Modernisering av lokaler och kontrollsystem:

Seriell teknik, enheter som kräver omfattande underhåll, hög energiförbrukning och gamla, egenutvecklade styrsystem är föråldrat. Genom att modernisera enheter och styrsystem och ersätta föråldrade komponenter med nya, energieffektiva enheter (”grön logistik”) kan prestanda förbättras med upp till 30%.

Energibesparing med SRM-komponenter:

Att utrusta befintliga SRM-system (Storage Retrieval Machines) med moderna styrenheter kan leda till stora energibesparingar genom bland annat intelligent koppling av kretsar eller energiåterkopplingsenheter.

Utbyggnad ökar effektiviteten:

Att bygga ut befintliga system är en annan integrerad del av våra moderniseringslösningar. En hållbar effektivitetsförbättring kan uppnås genom att man inför ytterligare lagerrader eller transportvägar. Ändrade transportvägar, byte av komponenter eller ställageändringar kan bidra till att öka det tillgängliga utrymmet.

Processoptimering genom IT-modernisering:

Modernisering av IT-systemlandskapet genom ny server- och klientmaskinvara, uppdatering av operativsystemet eller databaser, ändring eller utökning av de aktuella IT-processerna eller implementering av versionsändring bidrar också till att optimera processerna.