Innovations and Trends in material handling and logistics

Tillgång till varor

Inom intralogistik innebär denna utveckling att varuflödena i allt högre grad åtföljs av dataflöden. Dessa data garanterar den nödvändiga insynen i leveranskedjorna. Datatillgängligheten måste vara densamma som för själva varorna. Det är viktigt för att ge kunderna en realtidsöversikt över leverantörens lager så att de kan se status för sina beställningar när som helst. Informationstekniken är på väg att bli en viktig strategisk faktor med tanke på den alltmer komplexa intralogistiken. Otaliga processer måste kunna visas transparent och visualiseras i manuella, semi-automatiserade och helautomatiserade lager.

Inom livsmedelshandeln, i synnerhet e-handeln, ställer det mycket specifika och ovanligt svåra krav på intralogistiksystemen. Produktsortimentet är ofta omfattande och växer hela tiden. Kundstrukturen är mångsidig och sträcker sig från internationella företag till kiosker. I allmänhet är varorna mycket ömtåliga och förstörs lätt. Utgångsdatum och partinummer måste kunna spåras och produkterna själva hanteras mycket försiktigt. Det handlar om många små beställningar med korta ledtider och leveransfönster. Dessutom finns det säsongsmässiga och till och med veckovisa toppar i efterfrågan. För att övervinna dessa utmaningar och garantera tillgången till varor behöver kunderna ett högpresterande, särskilt anpassat och även skalbart intralogistiksystem.