AGV WEASEL®

Den perfekta lösningen för automatisering av transportuppgifter.

Automated guided WEASEL®

AGV WEASEL®

Det automatiskt styrda fordonet WEASEL® från SSI SCHÄFER är den perfekta lösningen för automatisering av transportuppgifter i befintliga och nya lagersystem. Genom sin flexibilitet och höga effektivitet sörjer WEASEL® för säker transport av behållare, kartonger och även hängande gods. Man kan även använda WEASEL® inom andra områden för till exempel tillförsel till och bortskaffande från produktion.

Transportfordonen kan utrustas för manuell, halvautomatisk eller helt automatisk drift, beroende på dina behov. Personalen kan till exempel försörja en manuell överlämningsstation i förväg. En kundanpassad WEASEL®-fleet controller ansvarar för att dirigera WEASEL® till respektive station. WEASEL® hämtar sedan lastbärarna automatiskt. En överlämningstransportör gör överlämningsprocessen ännu effektivare. Transportören har plats för ett stort antal behållare och har kapacitet för att lagra dem och fördela dem bland de tillgängliga fordonen under en dynamisk process. Dessutom kan den överta gods från WEASEL® och överlämna det till konventionella transportsystem.

AUTOMATED GUIDED VEHICLE WEASEL®

Flexibel och mycket effektivt.

AGV WEASEL®

Automatiskt styrda fordon blir en integrerad del av lösningsportföljen för helautomatiska intralogistiksystem.

PRISBELÖNT TEKNIK

"Best of 2016" pris tillsammans med IFOY-priset i kategorin Intralogistics Solutions ".

IFOY Award WEASEL®

IFOY Award WEASEL

Under 2016 fick SSI Schäfers WEASEL®-system två utmärkelser: Det tyska Industripriset – med betyget ”Best of 2016” – och IFOY Award i kategorin ”Intralogistic Solutions”.

Navigering och fördelar

Flexibel utan åtkomstbegränsningar – transport av laster, lagerlådor och smådelar.

Till skillnad från konventionella transportsystem med automatisk styrning kräver inte WEASEL® otaliga sensorer eller ett komplext styrsystem. Istället navigerar WEASEL®-flottan längs en optiskt utmärkt bana. Denna bana kan läggas ut snabbt och kan modifieras när som helst efter dina behov. WEASEL® uppnår en hastighet av upp till 1 meter per sekund.

WEASEL®-systemen är flexibla, skalbara och kan utan större svårighet integreras i befintliga intralogistiklösningar. Det standardiserade styrprogrammet går snabbt och enkelt att installera, vilket betyder att systemet snabbt kan skalas upp eller ned. Transportordrarna genereras genom manuella radiokommandon, tredje partssystem såsom tillverkningsmaskiner med PLC eller ditt materialflödessystem. En fleet controller hanterar ordrarna och tilldelar dem till motsvarande fordon.

Energin matas via underhållsfria batteripaket som kan laddas upp manuellt i ett laddningsskåp eller automatiskt via golvkontakter. Beroende på hur systemet används kan WEASEL® vara i drift i upp till 12 timmar med en batteriladdning.

 • Varsam och säker transport av behållare, kartonger och hängande gods (max. 35 kg)

 • Barriärfri transportlösning med små utrymmesbehov

 • Sekvensering av transportmaterial kräver inte mycket arbete

 • Toppvolymer hanteras utan ansträngning

 • Enkel skalbarhet

 • Olika konstruktioner för bästa ergonomi

 • Personalsäkerhet utan omfattande sensorsystem

 • Stor flexibilitet i fråga om systemanpassningar och tillägg

 • Lätt att integrera i befintliga system

 • Lätt att länka till materialflöden mellan företag

 • Lyftsystem för inkoppling av upp till fem nivåer

Cooperation C+C Krug and SSI SCHAEFER english

Case Study C+C Krug: The Path to Automation with SSI LOGIMAT® & WEASEL®

Reference Pharmapool

Case Study Pharmapool AG

Automated Guided Vehicles at SSI Schaefer

Automated Guided Vehicles

Automated guided WEASEL®

AGV FÖR SMÅ BEHÅLLARE

Copyright DS AUTOMOTION, FTS AMADEUS from DS AUTOMOTION

AGVs for Large Load Carriers

Har du några frågor eller funderingar?