Automated Guided Vehicles

Standard concepts of the individual kind: Learn more about how we increase efficiency in manual or semi-automated processes with our broad AGV portfolio for small and heavy load carriers.

Automated Guided Vehicles at SSI Schaefer

Automated Guided Vehicles - AGV

Automated Guided Vehicles inom intralogistik

Automated Guided Vehicle (AGV) optimerar och automatiserar materialflödet inom ett företag.
SSI SCHÄFER är en kompetent partner som hjälper er välja, planera och implementera AGV-lösningar.

Varför ska SSI SCHÄFER vara er partner?

I egenskap av en av världens ledande experter inom lagerautomation, erbjuder vi en stor flotta av AVG:er för ett stort antal tillämpningar inom logistikkedjan.

Våra AGV-specialister utformar omfattande AGV-koncept för en holistisk optimering av materialflöden mellan olika områden. Vi tänker inte i termer av enskilda fordon, utan integrerade lösningar.

Vi integrerar AGV-lösningarna i er befintliga lagermiljö och infrastruktur. Våra skalbara AGV-lösningar kan anpassas flexibelt efter föränderliga marknadsförhållanden. Till exempel kan antalet fordon ökas beroende på prestandakraven. AGV:erna sammanlänkar olika lager- och arbetsområden, även över stora avstånd – givetvis utan barriärer och i enlighet med säkerhetskraven. Jämfört med konventionella transportsystem är AGV-lösningar mer flexibla i fråga om utrymmes- och rumsutnyttjande.

SSI SCHÄFERS AGV:ER

Det automatiskt styrda fordonens navigering är optiskt baserad och använder magneter, triangulering och SLAM, vilket ger 100 % tillförlitlighet och personalsäkerhet med hjälp av den senaste tekniken. Fleet controllern eller -managern hanterar regleringen och optimeringen av alla transportordrar. Här kan du ta emot ordrar från alla lagerhanteringssystem eller ERP-system. Med våra software solutions, har du kontroll över din logistik. Vidare gör integration av industri 4.0-funktionalitet det möjligt att styra processer centralt och på ett samordnat sätt.

SSI SCHÄFER:s sortiment av AGV-lösningar innefattar ett antal innovativa lösningar för små lastbärare (SSI Compact Load AGV:er) och stora lastbärare (SSI Heavy Load AGV:er) och sörjer för pålitliga materialflöden dygnet runt.
Sortimentet av tillämpningar för AGV:er omfattar alltifrån produktion och montering till gods- och lagerlogistik och är möjlig genom blandad trafik bestående av automatiserade fordon och personer på olika avdelningar. Den sömlösa integrationen av holistiska AGV-lösningar i företagets styrsystem för produktions- och försäljningsadministration gör det till exempel möjligt att synkronisera många produktions- och lagerprocesser mer intimt och tillförlitligt. Ett stort antal källor och typer av sänkning kan kombineras. Användarna får en kort återbetalningstid.

Genom att ingå partnerskap med österrikiska AGV-specialisten DS AUTOMOTION har SSI SCHÄFER kunnat bygga ut sitt AGV-sortiment. I mer än 30 år har DS AUTOMOTION specialiserat sig inom utveckling och tillverkning av mycket dynamiska AGV:er, och har blivit en av världens ledande tillverkare inom denna industrisektor (LÄNK till DS:s webbplats).

Samarbetet har påverkat kompetensen inom kundspecifika utrustningskonfigurationer. Detta möjliggör anpassade AGV-lösningar inom olika branscher.

 • Återförsäljare och grossister

 • Livsmedelsåterförsäljare

 • Fashion

 • Industri

 • Livsmedel och dryck


 • Flexibel och skalbar automation av interna materialflöden

 • Högre effektivitet och större flexibilitet

 • Hållbar sänkning av cykeltider

 • Lägre investerings- och driftkostnader

 • Begränsade förändringar av infrastrukturen är nödvändiga, vilket ger korta implementeringstider

 • Sänkta uppföljningskostnader (minimering av transportskador och felleveranser)

 • Enkla anpassningar efter krav från den dynamiska logistikmarknaden

 • Individuell utformning av den interna AGV-flottan

 • Maximal flexibilitet för intern plockning på lagret på grund sekvenserad leverans

 • Varsam och säker transport av olika gods och lastbärare

 • Enkel integration och låga (IT) infrastrukturkrav

 • Effektiv integration i befintlig maskinvara och programvara tack vare ett standardiserat systemgränssnitt

 • Förbättringar av ergonomin och optimala materialflöden

 • Ökad driftsäkerhet och förbättrade arbetsförhållanden

 • Kan även användas i krävande miljöer (frysrum eller riskområden)

 • Innovativt energikoncept (automatiska och snabba lastoperationer)

 • Maximal flexibilitet i fråga om systemanpassningar och utbyggnader

 • Anpassat service- och underhållsutbud

 • Sammanlänkning av olika lager och arbetsområden över långa avstånd

 • Blandad trafik med AVG:er och personer är möjlig inom produktion och logistik

 • Möjligt att undvika hinder (alternativa rutter)

 • Optimering av transportrutter och styrning genom en integrerad fleet controller

 • Flexibelt utnyttjande av rummet och utrymmet

Automated guided WEASEL®

AGV FÖR SMÅ BEHÅLLARE

Copyright DS AUTOMOTION, FTS AMADEUS from DS AUTOMOTION

AGVs for Large Load Carriers

Auomated guided vehicles - questions and answers with Markus Külken

Markus Külken, Director Business Development - Self Driving Technology, about cooperations and application areas of Automated Guided Vehicles.

Automatiserad transporter på lagret med AGV WEASEL®

WEASEL® från SSI SCHÄFER är den perfekta AGV lösningen för automatisering av transportuppgifter i befintliga och nya lagersystem, tack vare sin flexibilitet och effektivitet.

Läs mer
Automated guided WEASEL®

AGV's automate put-away, production supply, Picking

AGV Solutions

The portfolio of AGV solutions from SSI SCHAEFER includes a wide range of innovative solutions for small load carriers and large load carriers and guarantees reliable material flows around the clock.
The range of applications for AGVs extends from production and assembly to goods and warehouse logistics and is possible with mixed traffic consisting of automated vehicles and people across various branches.

Learn more on flexible automation of existing processes.

Complete automation of injection moduling Environment

AGV Solutions

Autonomously operating transport systems make material flows more efficient and powerful. This makes AGVs an important part of the value chain e.g. for injection moulding environment.

Har du några frågor eller funderingar?