AUTOTRUCKAR (AGV)

Autotruckar är numera en integrerad del i lösningsportföljen för helautomatiserade logistiksystem. Autotruckar från SSI SCHÄFER omfattar ett flertal innovativa lösningar för små och stora lastbärare, som möjliggör ett logistiknätverk omfattande olika lager- och arbetsområden.

LÄS MER
[---Image_alt---] Automated guided WEASEL® [DAM:IMAGE:SV:1216]

WEASEL®

[---Image_alt---] Automated guided Vehicle 2Pick pp [DAM:IMAGE:SV:1167]

AGV 2PICK®

[---Image_alt---] AGV 2Stack [DAM:IMAGE:SV:1168]

AGV 2Stack®

[---Image_alt---] Automated Guided Vehicle 2Store [DAM:IMAGE:SV:1169]

AGV 2Store®

[---Image_alt---] Automated guided vehicles [DAM:IMAGE:SV:1166]

AGV 2Move®

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]