Førerløst transportsystem WEASEL®

Innovasjon og fleksibilitet

Det førerløse transportørsystemet WEASEL® fra SSI SCHÄFER er den ideelle løsningen til automatisering av transportoppgaver i eksisterende lagersystemer. Fleksibel og utrolig effektivt garanterer vår WEASEL® en sikker transport av dine kasser og sågar artikler som skal henge. Selvsagt kan du også benytte WEASEL® utenfor lageret, som eksempel til forsyning i produksjonen.

Påfyllingen av transportkjøretøyene kan finne sted enten manuelt, halvautomatisk eller helautomatisk, dette er det du alene og forholdene hos deg som bestemmer. En manuell overleveringsstasjon fylles eksempelvis opp på forhånd av medarbeidere. Ordren om å sende en WEASEL® til den respektive stasjonen utføres av en fleet controller. Lastbæreren hentes automatisk opp av WEASEL®. Enda mer effektiv er overleveringen med en overleveringstransportør. Transportøren kan ta imot  en hel mengde kasser, mellomlagre dem og fordele dem på de tilgjengelige kjøretøyene i en dynamisk prosess. Utover dette kan denne transportøren ta varen fra WEASEL® og gi den videre til transportørsystemet.

FØRERLØST TRANSPORTSYSTEM WEASEL®

Innovasjon og fleksibilitet.

AGV WEASEL®

Auto-guided transport systems become an integral part of the solution portfolio for fully-automated intralogistics systems.

PRISBELØNNET TEKNOLOGI

I år 2016 mottok vårt førerløse transportørsystem WEASEL® hele to utmerkelser: Predikatet «Best of 2016» fra Indus triprisen og IFOY Award i kategorien «Intralogistic Solutions» med prosjektet «Next Level Logistics». Sørg for at også du kan dra nytte av dens sterke ytelser, både økonomisk, teknologisk og økologisk.

IFOY Award WEASEL®


SMART NAVIGASJON

Fleksibel uten adgangsbegrensninger - transport av kasser og små gjenstander.

I motsetning til konvensjonelle førerløse transportsystemer klarer WEASEL® seg uten kostbare sensorer eller komplekse styresystemer. Navigasjonen i WEASEL®-flåten finner sted langs et optisk kjørespor, som plasseres på en enkel og rask måte og som uten vanskeligheter kan tilpasses dine ønsker. Ved bruk av dette systemet når WEASEL® hastigheter på inntil 1 m/s på strekninger med inntil 20 % stigning.

WEASEL® systemene er fleksible, skalerbare og kan uten store problemer og kostnader integreres i allerede eksisterende intralogistikk-løsninger. Den standardiserte styringsprogramvaren installeres både lettvint og raskt. Skaleringer av systemet på kort tid er derfor mulig. Transportordrene genereres enten gjennom manuelt betjente radiotaster (stand-alone løsning), eksterne systemer som eksempelvis produksjonsmaskineri med PLS, eller et eget materialflytsystem. En fleet controller administrerer ordrene og tilordner dem de respektive kjøretøyene.

Energiforsyningen skjer ved hjelp av  vedlikeholdsfrie batteripakker, som etter valg kan lades opp i et ladeskap eller automatisk med gulvkontakter.

Med én og samme batteriladning kan WEASEL® oppnå brukstider på inntil 16 timer.

 • Skånsom og sikker transport av kasser, kartonger og hengende artikler (inntil 35 kg)

 • Return of Investment for systemet på mindre enn ett år

 • Barrierefri transportløsning når det er trangt om plass

 • Sekvensering av godstransporter uten stor bruk av tid og penger

 • Lettvint løsning for håndtering av tider med topp belastning

 • Enkel skalerbarhet

 • Forskjellige påbygg for optimal ergonomi

 • Personsikkerhet uten dyr sensorteknikk

 • Høy fleksibilitet ved systemtilpasninger og utvidelser

 • Ukomplisert integrering i eksisterende systemer

 • Lettvint tilknytning til bedriftens interne materialflyt

LAST NED

Brochure WEASEL EN

Brochure WEASEL EN

867.0 KB

Automated guided vehicles

Transportløsninger

Førerløse trucker (AGV)

Automated guided WEASEL®

AGV-system for små lastbærere

Automated guided vehicles

AGV-er for store lastbærere

Ingen elementer tilgjengelig

HVORDAN KAN VI HJELPE?