Transportsystem för lagerlådor

Rätt transportsystem för varje användning

Transportsystemen från SSI SCHÄFER optimerar varuflödet och utgör grunden för ekonomisk hantering av repetitiva transporter på samma sträckor. Vid planering och genomförande av företagsinterna transportsystem för lådor kan du dra nytta av den kompetens och know-how som vi förvärvat i våra talrika internationella projekt.

För transport av lagerlådor, kartonger, tablarer och andra behållare kan SSI SCHÄFER tillhandahålla totallösningar från en och samma leverantör, från lagerlådor till styr- och transportsystem. Alla våra komponenter är kompatibla med varandra, vilket gör att hela systemet fungerar smidigt och därmed gör din investering säker.

Transport, sortering, in- och utlagring, förvaring och buffring – lika mångskiftande som arbetsuppgifterna är också spännvidden på våra komponenter och lösningar för företagsintern transport av lådor. Med våra olika transportelement kan vi alltid leverera det rätta transportsystemet för varje användning:

Nyckelfaktorer för den optimala utformningen av transportlösningar är artikelgrupperna, genomflödet och de önskade lagerlådor. De ger förutsättningarna för såväl de dynamiska lagersystemen som det transportsystem som krävs.

Ergonomikonceptet ergonomics@work!®

I alla situationer där människor interagerar direkt med våra transportsystem lägger vi stor vikt vid de ergonomiska aspekterna. I vårt ergonomikoncept ergonomics@work!® ingår exempelvis bullerdämpande bandtransportörer för optimal interaktion människa-maskin och ökad produktivitet.

Omfattande expertis

Till skillnad från andra leverantörer, tillverkas komponenterna till våra transportsystem i vår egna produktionsanläggningar. Under många årtionden har vi utvecklat en unik referensportfölj och expertkompetens som våra kunder över hela världen i dag drar nytta av.

Conveyor system kombinerade

Kombinerade transportsystem

Conveyor technology for totes

Transporter för kartonger och lagerlådor

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]