Container Systems by SSI SCHÄFER

Transportsystem för lagerlådor

Interna transportsystem för lådor

Transportsystemen från SSI SCHÄFER optimerar varuflödet och utgör grunden för ekonomisk hantering av upprepande transporter på samma sträckor. Vid planering och genomförande av företagsinterna transportsystem för lagerlådor har vi bred kompetens och bra referensprojekt att visa för inspiration.

För transport av lagerlådor, kartonger, tablarer och andra behållare tillhandahåller SSI SCHÄFER  en totallösningar. Alla våra komponenter är kompatibla med varandra, vilket gör att hela systemet fungerar smidigt och därmed gör din investering säker.

Transport, sortering, in- och utlagring, förvaring och buffring – lika mångskiftande som arbetsuppgifterna är också spännvidden på våra komponenter och lösningar för företagsintern transport av lådor. Nyckelfaktorer för den optimala utformningen av transportlösningar är artikelgrupperna, genomflödet och önskade lagerlådor. De ger förutsättningarna för såväl de dynamiska lagersystemen som det transportsystem som krävs.

Ergonomics@work!®

I alla situationer där människor interagerar direkt med våra transportsystem lägger vi stor vikt vid de ergonomiska aspekterna. I vårt ergonomikoncept ergonomics@work!® ingår exempelvis bullerdämpande transportsystem för optimal interaktion människa-maskin och ökad produktivitet.


Kombinerade transportsystem

Kombinerade transportsystem

Lådor till conveyor system

Transporter för kartonger och lagerlådor

Inga tillgängliga möjligheter

Hur kan vi hjälpa?