Transportsystem för lagerlådor

Interna transportsystem för lådor

Transportsystemen från SSI SCHÄFER optimerar varuflödet och utgör grunden för ekonomisk hantering av upprepande transporter på samma sträckor. Vid planering och genomförande av företagsinterna transportsystem för lagerlådor har vi bred kompetens och bra referensprojekt att visa för inspiration.

För transport av lagerlådor, kartonger, tablarer och andra behållare tillhandahåller SSI SCHÄFER  en totallösningar. Alla våra komponenter är kompatibla med varandra, vilket gör att hela systemet fungerar smidigt och därmed gör din investering säker.

Transport, sortering, in- och utlagring, förvaring och buffring – lika mångskiftande som arbetsuppgifterna är också spännvidden på våra komponenter och lösningar för företagsintern transport av lådor. Nyckelfaktorer för den optimala utformningen av transportlösningar är artikelgrupperna, genomflödet och önskade lagerlådor. De ger förutsättningarna för såväl de dynamiska lagersystemen som det transportsystem som krävs.

Ergonomics@work!®

I alla situationer där människor interagerar direkt med våra transportsystem lägger vi stor vikt vid de ergonomiska aspekterna. I vårt ergonomikoncept ergonomics@work!® ingår exempelvis bullerdämpande transportsystem för optimal interaktion människa-maskin och ökad produktivitet.


RÄTT TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA APPLIKATIONER

FT+ är världens största lätt-transportsystem, som i sin helhet består av påbyggbara modulelement. Systemet har utvecklats enligt strikta ekonomiska kriterier. Kraven på flexibel styrning av genomflödet, höga belastnings- och kapacitetsvärden, reducering av antalet komponenter och den modulära konstruktionen har tillgodosetts utan kompromisser. Systemet har nästan inga begränsningar, vare sig det gäller lagerautomatisering, tillverkning (arbetsplatsernas koppling till lagren) eller maskinintegration.

  • Det modulära lätt-transportsystemet FT+ med en genomströmning av upp till 6 000 enheter/h, anpassningsbar styrning av genomflödet, låga driftkostnader, enkelt underhåll, modulär konstruktion, upp till 50 kg transportvikt  

  • Ergonomisk optimering tack vare vårt koncept ergonomics@work!®

  • Genomgående hög produktivitet tack vare driftsäkra komponenter

  • Hög effektivitet och genomflöde genom state-of-the-art teknik

  • Lämpligt för användning i frysmiljöer ned till -30 °C

  • Modulära och utbyggbara lätt-transportsystem

  • Kompletta lösningar från en enda leverantör

  • Brett spektrum av lösningar

Kombinerade transportsystem

Kombinerade transportsystem

Lådor till conveyor system

Transporter för kartonger och lagerlådor

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]