Pall transportsystem

Pall transportsystem

Skräddarsydda pall transportsystem

Pall transportsystem från SSI SCHÄFER är en god och ekonomisk lösning för hantering av repetitiva interna transportprocesser. Modulkonstruktionen, de på fabriken förmonterade komponenterna och den energisparande, frekvensstyrda drivningen möjliggör flexibla interna transporter mellan produktion, lager, plockning och leverans, och garanterar ett optimalt materialflöde. 

SSI SCHÄFER pall transportsystem hanterar de flesta format av lastbärare, till exempel Euro-, DIN industri- och kemipallar lika väl som rullvagnar, Chep-pallar, halvpallar och specialpallar med styckvikter på upp till 1 500 kg. 

Intern systemdesign 

Profiler designade för en modulär konstruktion, en speciell bärprofil för kedjetransportörer och rullbanor, drivna eller frilöpande transportbanor, band- och teleskoptransportörer – med våra transportörelement och vårt breda sortiment av tillbehör kan vi alltid erbjuda dig en individuellt anpassad systemdesign.


FLEXIBILITETEN MED PALL TRANSPORTSYSTEM

 • Pall transportsystem komponenter kan användas i temperaturer från -28 °C till +45 °C

 • Underhållsvänlig utformning av alla konstruktionselement (lägre driftkostnader)

 • Kedjetransport och rullbanor kan levereras i individuella längder

 • Förmontering och kabeldragning i vår egen produktionsanläggning

 • Alla viktiga komponenter kan monteras med klämförbindningar

 • Transportelementen kan anpassas till många olika lastbärare

 • Ständig vidareutveckling och uppdatering av komponenterna

 • Enkelt och snabbt byte av stödvalsar med tangentialdrivning

 • Speciell bärprofil för kedjetransportörer och rullbanor

 • Designprofilerna möjliggör en modulär konstruktion

 • Automatisk anslutning till höglager

Hur kan vi hjälpa?