Pall transportsystem

Interna transportprocesser

Pall transportsystem från SSI SCHÄFER är en god och ekonomisk lösning för hantering av repetitiva interna transportprocesser. Modulkonstruktionen, de på fabriken förmonterade komponenterna och den energisparande, frekvensstyrda drivningen möjliggör flexibla interna transporter mellan produktion, lager, plockning och leverans, och garanterar ett optimalt materialflöde. 

SSI SCHÄFER Pall transportsystem hanterar de flesta format av lastbärare, till exempel Euro-, DIN industri- och kemipallar lika väl som gallerboxar, Chep-pallar, halvpallar och specialpallar med styckvikter på upp till 1 500 kg. Dessutom kan,med mindre modifieringar , även andra lastenheter transporteras.

Skräddarsydd systemdesign 

Profiler designade för en modulär konstruktion, en speciell bärprofil för kedjetransportörer och rullbanor, drivna eller frilöpande transportbanor, band- och teleskoptransportörer – med våra transportörelement och vårt breda sortiment av tillbehör kan vi alltid erbjuda dig en individuellt anpassad systemdesign.


FLEXIBILITET OCH EKONOMI I ETT SYSTEM

 • Pall transportörens komponenter kan användas i temperaturer från -28 °C till +45 °C

 • Underhållsvänlig utformning av alla konstruktionselement (lägre driftkostnader)

 • Kedjetransportörer och rullbanor kan levereras i individuella längder

 • Förmontering och kabeldragning i vår egen produktionsanläggning

 • Alla viktiga komponenter kan monteras med klämförbindningar

 • Transportörelementen kan anpassas till många olika lastbärare

 • Ständig vidareutveckling och uppdatering av komponenterna

 • Enkelt och snabbt byte av stödvalsar med tangentialdrivning

 • peciell bärprofil för kedjetransportörer och rullbanor

 • Designprofilerna möjliggör en modulär konstruktion

 • Hög kvalitet och lång livslängd för systemen

 • Automatisk anslutning till höglager

 • Produktskonande transport

PALLTRANSPORTÖRSYSTEM PÅ JYSK

Logistikcenter med palltransportörsystem, kranar samt logistikprogram.

Helt automatiserat höglager

SSI SCHÄFER har tidigare realiserat distributionscentra i Danmark och Polen för den danska möbelhandlaren JYSK. Samarbetet har nu fortsatt med det svenska lagret i Nässjö där JYSKs befintliga distributionscenter ska utökas med 75 000 pallplatser vilket resulterar i totalt 165 000 pallplatser. Lagret betjänar alla JYSK butiker i Sverige och Finland. Dubbeldjupa pallplatser servas med 10 st kranar av typen Exyz. Inkluderat i leveransen är också ett helt nytt utleveransområde, transportteknik och den omfattande logistikprogrammet WAMAS® från SSI SCHÄFER.

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]