Pall transportsystem

Pall transportsystem från SSI SCHÄFER är en god och ekonomisk lösning för hantering av repetitiva interna transportprocesser. Modulkonstruktionen, de på fabriken förmonterade komponenterna och den energisparande, frekvensstyrda drivningen möjliggör flexibla interna transporter mellan produktion, lager, plockning och leverans, och garanterar ett optimalt materialflöde.

SSI SCHÄFER Pall transportsystem hanterar de flesta format av lastbärare, till exempel Euro-, DIN industri- och kemipallar lika väl som gallerboxar, Chep-pallar, halvpallar och specialpallar med styckvikter på upp till 1 500 kg. Dessutom kan – med mindre modifieringar – även andra lastenheter transporteras.

Skräddarsydd systemdesign 

Profiler designade för en modulär konstruktion, en speciell bärprofil för kedjetransportörer och rullbanor, drivna eller frilöpande transportbanor, band- och teleskoptransportörer – med våra transportörelement och vårt omfattande sortiment av tillbehör kan vi alltid erbjuda dig en individuellt anpassad systemdesign.

Dessutom tillverkar vi alla komponenter i våra egna anläggningar och kan därför garantera konstant kvalitet och högsta tillförlitlighet.

FLEXIBILITET OCH EKONOMI I ETT SYSTEM

 • Speciell bärprofil för kedjetransportörer och rullbanor

 • Designprofilerna möjliggör en modulär konstruktion

 • Produktskonande transport

 • Alla viktiga komponenter kan monteras med klämförbindningar

 • Transportörelementen kan anpassas till många olika lastbärare

 • Kedjetransportörer och rullbanor kan levereras i individuella längder

 • Automatisk anslutning till höglager

 • Underhållsvänlig utformning av alla konstruktionselement (lägre driftkostnader)

 • Hög kvalitet och lång livslängd för systemen

 • Förmontering och kabeldragning i vår egen produktionsanläggning

 • Enkelt och snabbt byte av stödvalsar med tangentialdrivning

 • Ständig vidareutveckling och uppdatering av komponenterna

 • Palltransportörens komponenter kan användas i temperaturer från -28 °C till +45 °C

PALLTRANSPORTÖRSYSTEM PÅ JYSK

Logistikcenter med palltransportörsystem, kranar samt logistikprogram.

Helt automatiserat höglager

SSI SCHÄFER har tidigare realiserat distributionscentra i Danmark och Polen för den danska möbelhandlaren JYSK. Samarbetet har nu fortsatt med det svenska lagret i Nässjö där JYSKs befintliga distributionscenter ska utökas med 75 000 pallplatser vilket resulterar i totalt 165 000 pallplatser. Lagret betjänar alla JYSK butiker i Sverige och Finland. Dubbeldjupa pallplatser servas med 10 st kranar av typen Exyz. Inkluderat i leveransen är också ett helt nytt utleveransområde, transportteknik och den omfattande logistikprogrammet WAMAS® från SSI SCHÄFER.

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]