Smart styrning

Processerna i ett SLR-system styrs av logistikprogrammet WAMAS® från SSI SCHÄFER. Programmet täcker registrering av mottagna och levererade varor inklusive bestånds- och lagerplatshantering. Dessutom hanterar styrsystemet också materialflödet och de företagsinterna transporterna. Tack vare att gränssnitten i våra system är kompatibla kan de utan problem sammankopplas med ditt ERP-system.