Pallrullfack

SSI SCHÄFER pall dynamiska pallrullfack ser till att de första pallarna som lagras också är de första som tas ut (FIFO: först-in-först-ut). Dessutom drar ni nytta av det exceptionellt effektiva yt- och utrymmesutnyttjandet i ert lager.

Selecta Pallet rack and continuous rack Picking tunnel

Pallrullfack

Pallrullfack med FIFO-principen

Pallrullfack med FIFO-principen (först-in-först-ut) är en effektiv lösning om du lagrar varor med ett utgångsdatum eller måste övervaka partier och produktserier. De första pallarna som lagras är också de första som ska tas ut (FIFO). Pallrullfacken - även kända som "pallet-live-storage" - spelar också en viktig roll som buffertlager för inkommande eller utgående gods.

Ställen betjänas vanligtvis med motviktstruck eller skjutstativtruck samt eventuellt pallyftvagnar på golvnivån. Dynamiska pallrullfack fungerar med gravitation och kräver ingen elektriska komponenter. Inlastning och utlastning är tydligt åtskilda, vilket förbättrar organisationen. Dessutom kan våra pallrullfack också enkelt integreras i ett automatiserat materialflöde, vilket gör dem till ett lämpligt alternativ för helt automatiserade lager.

Olika konstruktioner för olika krav
SSI SCHÄFER förser er med dynamiska pallrullfack för pallar som är optimalt anpassade efter era behov. Rullbanan från SSI SCHÄFER modifierar med bromsrullar och ett varierat utbud av rullavstånd för att matcha ert gods. En mängd olika alternativ är möjliga för plock, inklusive en täckt plocktunnel på bottennivån.

Effektivt utrymme och volymutnyttjande i lagret

Användningsområde: buffertlagring med inkommande och utgående varor samt i produktion.

Effektivt utrymme och volymutnyttjande i lagret

Förutom att systemet använder FIFO-principen, ligger fördelen med våra pallars dynamiska pallrullfack i den mycket effektiva användningen av utrymme och volym i lagret.

Dynamiska flödesställ optimalt anpassade efter era krav

  • FIFO principen

  • Man sparar upp till 60 % utrymme jämfört med konventionella pallställ

  • Hög produktivitet genom åtskilda inlastnings och uttagssidor

  • Lösningen för pallar som inte kan staplas

  • Användningsområden: Godsmottagning, utleverans, produktion, buffertlager, och automatiserade lager

  • Ideal for picking in towers and tunnels, reducing frequency of replenishment

  • Ställen fungerar enbart med gravitation, ingen elektricitet behövs

  • Separation av inlastning och uttag

  • Skräddarsydda och optimalt utformade för att möta era specifika krav

  • Kan användas som ett pushback ställ enligt LIFO principen

Har du några frågor eller funderingar?