Big Data'nın Etkin Kullanılması

Big Data kavramı, diğer sektörlerde olduğu gibi intralojistikte de giderek daha önemli bir rol oynayacak. Makinelerin ve tesislerin içine entegre edilmiş sensörlerin, süreç bilgilerinin ve çok sayıda başka kaynağın oluşturduğu Big Data'dan, yani olağanüstü veri miktarından sıklıkla bahsedilmesi boşuna değil. Ama tam da bu bahsedilen noktada işler zorlaşıyor. "Oluşan veri miktarını göz önünde tutmak ve doğrusunu ayıklayabilmek önemli: Hangi veriler önemli, hangilerine ihtiyacım var?", diyor KNV Logistik GmbH teknik müdürü Sven Göhring. "Bu hayati derecede önemli, örneğin predictive maintenance, yani önleyici bakım için."

Yani önemli olan Big Data'nın etkili kullanılması. Geleneksel bir imalat yapısının hiyerarşisinin yerini, imalata katılımcı tüm süreçlerin bir dikey ve yatay veri entegrasyonu alıyor. Bu, verilerin sadece imalat düzeyinde değil, bilakis şirketin farklı bölümlerinde de kullanılması anlamına geliyor. Tüm önemli verilerin gerçek zamanlı olarak her zaman kullanımda olması, Endüstri 4.0'ın ana motiflerinden biri. Bu sırada tüm şirket bölümleri aynı kaynaktan yararlanıyor.

Ancak bunun esası, bir şirket içindeki tüm sistemlerin sorunsuz bir şekilde birbiriyle iletişim halinde olmalarına dayanıyor. "Günümüzde halen çoğu kez farklı sistemler birbiriyle konuşamıyor bile", diye belirtiyor Schmit. "Burada mutlaka açık arabirimlere ihtiyacımız var, çünkü makinelerin kendi aralarında ve insanla kesintisiz ve kapsamlı bir iletişimi olmadan, intralojistik dördüncü sanayi devriminin avantajlarından yararlanamayacak."