Sertifikasyon

Taşınmazların sürdürülebilirliği ve Green Building konusuna bilhassa önem veriyoruz. Bunu Label Green Logistics altında düzenledik. SSI SCHAEFER'de istek üzerine, sürdürülebilir ve enerji verimliliği sağlayan inşaat işleri için, uluslararası kabul görmüş kalite mührüne sahip bina sertifikasyonları alabilirsiniz. Uzmanlarımız istek üzerine binayı DGNB, LEED veya BREEAM uyarınca sertifikalandırır.

Bir lojistik binasının teknikleştirilme derecesine bağlı olarak, çalışma yerlerini, istifleme araçlarını ve diğer teknik ekipmanı beslemek veya binaları soğutmak için, elektrik enerjisi gerekir. Ayrıca altyapı mekanlarının, örneğin trafo istasyonlarının ve merkez dışı şarj istasyonlarının kurulması gerekir. İyi bir lojistik ve inşaat planlaması, iyi bir enerji konsepti sayesinde elektrik maliyetinin bir bölümünü karşılayabilir. "Gerektiğince çok, mümkün olduğunca az" düsturu uyarınca örneğin batarya şarj konseptleri veya enerji ekonomisi iyileştirilmiş bir lojistik sistemi, kayda değer bir tasarruf potansiyeli sunuyor.

Malların kompakt depolanması da bu hedefi takip ediyor: Mevcut depolama alanının maksimum sıkıştırılması sayesinde aynı alanda depolama kapasitesi yüzde 90'ın üzerinde artırılabilir veya yüzde 40 alan kazancı elde edilebilir. Bu, işletmeciye avantaj sağlar, çünkü hem daha büyük depolama miktarı hem de daha küçük inşaat hacmi ve düşürülmüş bina ve soğutma masrafları, sıcaklık kontrollü depolama sahasında sabit enerji külfetine ekonomik bir karşı kutup oluşturur.