Czym jest kompletacja?

Kompletacja towarów to jeden z najbardziej kosztownych i pracochłonnych procesów zarówno w magazynach, jak i w centrach dystrybucji. Poniżej przedstawiamy podsumowanie systemów do kompletacji zapewniających wydajny łańcuch logistyczny i szybkie zamówienie.

Ręczna kompletacja zamówień z kodami kreskowymi przy użyciu skanera RFID

Czym jest kompletacja w logistyce?

Kompletacja zamówień to w zasadzie czynność polegająca na kompletowaniu zapasów na potrzeby zamówienia, ręcznie albo w pełni automatyczny sposób. Istnieją różne rodzaje kompletacji, które mogą mieć miejsce w centrum dystrybucji i które różnią się w zależności od zapasów, branży oraz skali operacji w centrum fulfillmentu. Po skompletowaniu zamówienia jest ono pakowane i wysyłane albo do klienta końcowego, albo do sprzedawcy detalicznego. 

Kompletacja ręczna

Naszą ofertę produktów dla systemów kompletacji uzupełniają różne rozwiązania do kompletacji ręcznej zgodnie z zasadą człowiek do towaru. Również w tym przypadku kluczową rolę odgrywają Twoi pracownicy. Wspieramy osoby kompletujące zamówienia inteligentnymi modułowymi rozwiązaniami, które optymalizują wydajność i niezawodność, a jednocześnie promują higienę pracy.

Jeden z naszych systemów do kompletacji ręcznej opiera się na kompletowaniu przy użyciu lampki sygnalizacyjnej na przedziale do przechowywania (Pick by Light). Ten elektroniczny system, który można z łatwością zintegrować z istniejącymi procesami kompletacji, jest łatwy w obsłudze i utrzymaniu, a także zapewnia maksymalną niezawodność dostaw oraz krótkie odległości do pokonania przez pracowników. W postaci kompletacji z użyciem techniki radiowej (RF) i Pick by Voice oferujemy także inne opcje w obszarze kompletacji ręcznej.

Twoje korzyści:

 • Najwyższa jakość kompletacji

 • Optymalny przepływ materiałów

 • Minimalizacja wskaźników błędów

 • Maksymalna ochrona Twoich produktów

 • Łatwa integracja z istniejącymi procesami

 • Maksymalna skalowalność

 • Szybkie wdrożenie

 • Ergonomiczne stanowiska pracy

Kompletacja ręczna

Maksymalizacja ergonomii ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o kompletację, a SSI SCHAEFER posiada szereg rozwiązań na potrzeby kompletacji ręcznej. Bez względu na to, czy...

Dowiedz się więcej
Kompletacja wiszącej odzieży przy użyciu skanera RFID

Półautomatyczna kompletacja

Dostarczamy również rozwiązania do półautomatycznej kompletacji zamówień dopasowane do Twoich potrzeb. Szybkość, prawidłowość, delikatne obchodzenie się z towarami, a także ergonomia w miejscu pracy dla osób kompletujących zamówienia mają duże znaczenie dla Twojego trwałego sukcesu.

Zoptymalizowane pod kątem ergonomii stanowiska pracy Pick-to-Tote o wysokiej wydajności kompletacja do pojemników i kartonów.

Nasze zaawansowane stanowiska do kompletacji w wariancie jedno- lub dwupoziomowym to zoptymalizowane pod kątem ergonomii stanowiska pracy Pick-to-Tote o większej szybkości kompletacji na poziomie nawet do 1000 kompletacji na godzinę. Zamówienia są kompletowane bezpośrednio do koszy i kartonów na zamówienia. Dzięki jasnym wytycznym dla operatora oraz opcjonalnemu podświetleniu przedziału z koszem system Pick by Light i monitorowanie docelowych punktów za pomocą fotokomórek zapewnia najlepszą jakość kompletacji. Szczególną zaletą tego systemu jest dobrze przemyślany punkt kontaktu człowiek-maszyna oparty na ergonomics@work!®. Wytyczne dotyczące kompletacji sterowane światłem, ergonomiczna budowa i miłe w dotyku powierzchnie optymalizują i upraszczają procesy robocze. Budowa systemu uwzględnia także możliwość pracy operatorów z niepełnosprawnościami.

Twoje korzyści:

 • Zgodnie z zasadą „towar do człowieka”

 • Najwyższa jakość kompletacji, minimalizacja wskaźników błędów do 0

 • Wzrost wydajności kompletowania o 10 razy w porównaniu do konwencjonalnego kompletowania

 • Monitorowanie za pomocą fotokomórek zapobiega wkładaniu produktów w nieodpowiednie przegródki

 • Kompletacja bezpośrednio do pojemników na zamówienia

 • Optymalizacja pod kątem ergonomii

Półautomatyczna kompletacja

Jeśli chodzi o wykonywanie wielu czynności w zakresie kompletacji, ludzie pozostają niezbędnym i ekonomicznym czynnikiem. Wykorzystanie półautomatycznych systemów kompletacji...

Więcej
Get and Pick

W pełni automatyczna kompletacja

Automatyczna kompletacja również oferuje szereg rozwiązań do kompletacji, które wykorzystują rozwiązania zrobotyzowane na potrzeby kompletacji pojedynczych sztuk, skrzyń i warstw. Systemy automatycznej kompletacji zapewniają szybkie przetwarzanie przychodzących zamówień przy zachowaniu niezmiennej wysokiej jakości, bez względu na nakład pracy. Nawet w godzinach szczytu przepływ materiałów w Twoim magazynie pozostaje optymalny i gwarantuje krótkie czasy przepływu.

W obszarzeautomatycznej kompletacji zamówień możesz zdać się na szeroki wachlarz ofert spełniających najróżniejsze wymagania.

A-Frame to rozwiązanie do automatycznej kompletacji, które umożliwia szybkie przetwarzanie złożonych zamówień, w szczególności w branży farmaceutycznej i kosmetycznej, nawet w godzinach szczytu.

Nasze rozwiązania do kompletacji wspierane przez roboty obejmują inteligentne koncepcje kompletacji skrzyń z użyciem robotów, a także systemy niezwykle dynamicznej kompletacji pojedynczych artykułów. Można wdrożyć innowacyjne i współczesne rozwiązania do kompletacji, zintegrowane z automatycznym rozwiązaniem logistycznym zaprojektowanym zgodnie z opatentowanym 3D-MATRIX Solution®, spełniające najwyższe wymagania dotyczące przepustowości. Ze względu na swoją szczególną budowę kostka magazynowa jest traktowana jako system, który jest otwarty ze wszystkich stron – zapewnia to niezależność procesów przy jednoczesnym zapobieganiu tworzeniu się wąskich gardeł. Zapewniony jest dostęp do wszystkich artykułów w systemie do przechowywania, a wszystkie połączone stanowiska pracy typu towar do człowieka są zaopatrywane bezpośrednio w pożądane przechowywane artykuły.

Bez względu na to, który system SSI SCHAEFER jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem w zakresie automatycznej kompletacji zamówień, zawsze odnosisz szereg korzyści, kiedy z niego korzystasz.

Twoje korzyści:

 • Wysoka produktywność w godzinach szczytu

 • Optymalna możliwość rozszerzania dzięki modułowości systemu

 • Optymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki dużemu zagęszczeniu produktów

 • Niezmienna wysoka jakość i niezawodność nawet przy szczytowym obciążeniu

 • Wyższa wydajność dzięki wyeliminowaniu czasochłonnych prac związanych z kompletacją ręczną

Automatyczna kompletacja

Systemy do kompletacji firmy SSI SCHAEFER realizują złożone zamówienia w pełni automatycznie, niezawodnie i w najkrótszym możliwym czasie. Niezwykle szybkie przetwarzanie...

Więcej
A-Frame

Jaka jest różnica pomiędzy kompletacją człowiek do towaru a towar do człowieka?

Człowiek do towaru w zasadzie nie wymaga wyjaśnień – kompletujący podróżuje poprzez alejki lub strefy, aby skompletować zapasy na poziomie skrzyń w celu realizacji zamówienia. Operator może kompletować skrzynie bezpośrednio na paletę (Pick to Pallet) albo kompletować i umieszczać je na systemie przenośników (Pick to Belt), który przekieruje je do dalszego miejsca budowania palet lub załadunku ciężarówek. Uzupełnianie może odbywać się albo ręcznie, albo z wykorzystaniem maszyny ASRS, jeśli zapasy rezerwowe są przechowywane w automatycznym systemie. Najczęściej stanowisko kompletacji dla tego rodzaju kompletacji to albo miejsce w pełni na palety (przepływ statyczny lub przepływ palet) albo regał przepływowy na skrzynie. Jest to także bardzo elastyczne z perspektywy przepustowości, ponieważ możesz dodawać pracowników w zależności od potrzeb, aby obsłużyć momenty szczytowe. Typowy wskaźnik kompletacji wynosi 150 skrzyń na godzinę do 250 skrzyń na godzinę.

Kompletacja typu towar do człowieka również w zasadzie nie wymaga wyjaśnień, ponieważ produkt, który musi zostać skompletowany, zostanie pobrany z systemu ASRS i przeniesiony do pracownika albo robota w celu kompletacji. Tego rodzaju kompletacja zwiększa produktywność pracowników poprzez eliminację zbędnego czasu na przejazdy, ale oczywiście wymaga większych inwestycji ze względu na automatyzację wykorzystywaną do dostarczenia produktu do kompletującego. To świetny sposób, aby dodać funkcjonalność kompletacji skrzyń do systemu ASRS, ale należy pamiętać o tym, że pojemność jest ograniczona przewidzianą w projekcie liczbą stanowisk do kompletacji. W obliczu dużego zapotrzebowania na siłę roboczą i czasowych trudności z jej znalezieniem operatorzy są często zastępowani robotami przy wzroście inwestycji, aby osiągnąć najwyższy poziom automatyzacji, co także przesuwa pracowników z ciężkich warunków pracy w ujemnych temperaturach. Typowe wskaźniki kompletacji wynoszą 350 skrzyń na godzinę do 650 skrzyń na godzinę dla osoby lub robota kompletującego.

Które rozwiązanie do kompletacji jest odpowiednie dla mojego zastosowania?

Istnieje kilka różnych rodzajów kompletacji do zastosowań w magazynie i fulfillmencie. Niektóre mogą być idealnie dopasowane do danego zastosowania, a niektóre nie. Najlepiej jest znać szczegóły każdego rodzaju i porozmawiać z ekspertem. W zależności od Twojego procesu przechowywania i przepływów pracy zastosowanie może również obejmować więcej niż jeden rodzaj rozwiązania do kompletacji zamówień. Jednakże większość centrów fulfillmentu ma kilka czynników, które chcą osiągnąć, jeśli chodzi o kompletację.

Jak poprawić dokładność kompletacji zamówień?

Wskaźniki dokładności zamówień to pozycja obowiązkowa w dzisiejszej technologii. W dzisiejszych systemach e-commerce dokładność kompletacji zamówień musi być prawidłowa. Obsługa zwrotów towarów może być kosztowna, a za każdym razem, kiedy nieprawidłowo skompletowane zamówienie opuści magazyn, istnieje ryzyko uszkodzenia towaru i utraty klienta.

Na szczęście istnieją sposoby na poprawę dokładności kompletacji zamówień. Bez względu na to, czy dane zastosowanie wymaga ręcznej czy automatycznej kompletacji, wskaźniki dokładności mogą poprawić się dzięki technologii i procesom przepływów pracy.

W zależności od magazynu lub centrum dystrybucji istnieją różne metodologie kompletacji, takie jak pojedyncze zamówienie, kompletacja strefowa, kompletacja partiami albo kompletacja falowa, które mogą być stosowane w ramach procesu. Ponadto kompletne automatyczne rozwiązanie może zostać połączone z rozwiązaniem ręcznym, aby zwiększyć przepustowość kompletacji zamówień i wskaźniki dokładności. Ze względu na to, że kompletacja zamówień wpływa na rentowność centrum dystrybucji, ważne jest, by stosować odpowiednią metodologię kompletacji, aby uzyskać największe korzyści. Zazwyczaj większość procesów dąży do następujących celów:

Jak zminimalizować odległość, którą muszą pokonywać pracownicy?

Rejestrowanie kroków potrzebnych do skompletowania zamówienia to nie najlepszy sposób na zachowanie formy. Tak naprawdę pokonywanie większych odległości w centrum dystrybucji przez pracowników to koszty finansowe. Dzisiejsza technologia do zarządzania magazynem usprawnia ścieżki kompletacji zamówień i optymalizuje zarówno rozkład zapasów, jak i ręczną kompletację na podstawie historii zamówień.

Czy bezbłędna kompletacja jest osiągalna w rzeczywistości?  

Tak i powinno to być najważniejszą strategią wszelkich rozwiązań magazynowych. Według Retail TouchPoints wskaźniki zwrotów w handlu detalicznym osiągają obecnie najwyższy poziom 20%. W obliczu pandemii napływ zamówień internetowych utorował drogę dla większego problemu w handlu detalicznym – zwrotów towarów. Wskaźniki zwrotów zazwyczaj sięgają 8-10 procent w sklepie stacjonarnym. Jednak wskaźniki w e-commerce są wyższe, a w szczytowym sezonie świątecznym mogą osiągnąć nawet 30%. W związku z tym wskaźniki dokładności są niezwykle ważne, jeśli chodzi o kompletację zamówień. Rozwiązanie zapewniające bezbłędną kompletację to zawsze najlepszy wybór, który pomoże zmaksymalizować zyski.

Czy optymalizacja przestrzeni może zwiększyć wskaźniki kompletacji?

Obecnie uzyskanie większej powierzchni nieruchomości pod magazyny może być ciężkie. Nawet w obliczu wzrostu czynszów o 10% przestrzeń magazynowa nie zawsze jest po prostu dostępna. Taki scenariusz zmusza centra dystrybucji i fulfillmentu do szukania możliwości maksymalizacji przestrzeni. Jeśli chodzi o kompletację, kluczowe jest zrozumienie rozmieszczenia zapasów. Optymalizacja na potrzeby zarówno ręcznej, jak i automatycznej kompletacji zapewnia lepszy przepływ pracy i pozwala oszczędzać pieniądze. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, porozmawiaj z ekspertem o przeprowadzeniu badania na podstawie danych. Czasami nawet niewielkie zmiany w procesach przepływu pracy mogą zapewnić lepsze zwroty towarów i wyższe wskaźniki kompletacji, nawet w ramach ręcznego zastosowania.

Jakie są różne metody kompletacji zamówień?

Chociaż każda metodologia posiada swoje wady i zalety, najlepiej zrozumieć jest podstawowe różnice. Podczas gdy jedna metoda może wydać się najlepsza dla danego zastosowania, zawsze najlepiej skonsultować się z ekspertem ds. fulfillmentu, aby lepiej zrozumieć wady i zalety każdej metody.

Kompletacja partiami

Kompletacja partiami, znana także jako kompletacja dwuetapowa lub wieloetapowa, ma miejsce, kiedy kilka artykułów jest kompletowanych w ramach kilku zamówień w tym samym czasie. Wyobraź sobie dwa lub trzy zamówienia przychodzące, przy czym jedno lub dwa obejmuje takie same artykuły. Te SKU są dzielone na partie, a wszystkie artykuły są kompletowane na raz, aby zaoszczędzić czas. Artykuły te trafiają do pakowania zamówień i są składane w odpowiednich ilościach na zamówienie do wysyłki. Kompletacja partiami ogranicza czas przejazdów, a także zmniejsza stres związany z kompletacją pojedynczych zamówień.

Kompletacja klastrowa

Kompletacja klastrowa działa podobnie do kompletacji partiami, ale z jednym zastrzeżeniem. Kompletacja klastrowa ma miejsce, kiedy zamówienie jest kompletowane przy kilku SKU na danym obszarze. A zatem SKU, które są kompletowane pochodzą z jednego obszaru. To także pozwala ograniczyć czas przejazdów, ale wiąże się z kilkoma pobraniami SKU.

Kompletacja dyskretna zamówień

Kompletacja zamówień to prawdopodobnie jeden z najpowszechniejszych sposobów na kompletację zamówienia. Chociaż może to nie być najwydajniejsza metoda w zależności od zastosowania. Ponadto jest ona znana jako kompletacja pojedynczego zamówienia, kompletacja jednoetapowa albo po prostu zwykła kompletacja czy też sztukowa. Jest to po prostu kompletowanie zamówienia według pozycji, dopóki zamówienie nie będzie kompletne. Tego rodzaju kompletacja odbywa się przede wszystkim w centrach fulfillmentu, które mają niski poziom SKU lub produkty luzem. 

Kompletacja falowa

Kompletacja falowa działa podobnie do kompletacji partiami. Jednakże różnica polega na tym, że zamówienie jest kompletowane podczas kilku zmian i przez kilku pracowników. Oprogramowanie umożliwia kompletację falowa i uwzględnia zmiany, a także szczytowe okresy zamówień. Tego rodzaju kompletacja zapewnia niezwykłą optymalizację i jest wykorzystywana przy SKU i zamówieniach na duże ilości.

Kompletacja strefowa

Kompletacja falowa dzieli centrum fulfillmentu na oddzielne obszary lub strefy. Pracownicy są przydzielani do pracy w strefie i kompletacji na danym obszarze przez całą swoją zmianę. Jeśli zamówienie wymaga kompletacji SKU z kilku stref, wówczas SKU są kompletowane z jednej strefy i przekazywane do kolejnej strefy, aby zrealizować zamówienie – jest to zwane sekwencyjną kompletacją strefową albo kompletacją szeregową (pick and pass).

Rozwiązania w zakresie oprogramowania dla Twojej logistyki

Czym jest przyjęcie?

Podgląd obszaru kompletacji zamówień z przenośnikiem
Modowe centrum dystrybucyjne Country Road Group – Melbourne, Australia

Czym jest przenoszenie?

Magazyn wysokiego składowania z układnicą Exyz

Czym jest przechowywanie?

Ręczna kompletacja zamówień z kodami kreskowymi przy użyciu skanera RFID

Czym jest kompletacja?

Bufor wysyłkowy

Czym jest wysyłka?

SSI Carrier, Oprogramowanie logistyczne WAMAS, IT, Kompletacja RF, Kompletacja

Czym jest zwrot towaru?

Masz pytania albo uwagi?