Az adatfeldolgozás jogalapja

Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait meghatározott célból kezeljük, az adatkezelés a Ptk. 6. bek. 1 a GDPR. Ha az ilyen adatkezelés az Önnel való szerződés teljesítéséhez vagy megkötéséhez szükséges, az adatkezelés az Art. 6. bek. 1 b GDPR. Egyes esetekben, pl. adókötelezettségek teljesítése érdekében például törvényi kötelezettség terhelhet bennünket személyes adatok kezelésére. Ilyen esetekben ennek jogalapja a 6. § (1) bekezdése. 1 c GDPR. Ritka esetekben a feldolgozás az Ön létfontosságú érdekeinek vagy más természetes személy védelme érdekében is történhet. Ebben a kivételes esetben a feldolgozás a Kbt. 6. bek. 1 napos GDPR. Végezetül, a feldolgozási műveletek alapulhatnak az 1. cikkben is. 6. bek. 1 f GDPR. Ez az eset áll fenn, ha az adatkezelésre társaságunk vagy harmadik fél jogos érdekének védelme érdekében kerül sor, feltéve, hogy az Ön érdekei, alapvető jogai és alapvető szabadságai nem érvényesülnek. Ilyen jogos érdek már akkor is elfogadható, ha Ön ügyfelünk. Ha a személyes adatok kezelése a 6. § (1) bekezdésén alapul. 1 f GDPR, jogos érdekünk üzleti tevékenységünk végzése.