Kullanımın Yasal Dayanakları

Belirli bir amaç doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenmesine razı olursanız verilerinizin işlenmesi GDPR Madde 6 paragraf 1 a uyarınca gerçekleştirilir. Verileriniz tarafınızla yapılan bir sözleşme gereğince veya yeni bir sözleşme yapmak için gerekliyse verilerinizin işlenmesi GDPR Madde 6 paragraf 1 b uyarınca gerçekleştirilir. Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi bazı durumlarda kişisel verilerin işlenmesi bizim için yasal bir zorunluluk olabilir. Bu durumlar için yasal dayanak GDPR Madde 6 paragraf 1 b'dir. Nadir de olsa verilerin, sizin veya bir başka kişinin hayati çıkarlarını koruma amacıyla işlenmesi gerekebilir. Bu istisnai durumda verilerinizin işlenmesi GDPR Madde 6 paragraf 1 d uyarınca gerçekleştirilir. Son olarak verilerinizin işlenmesi GDPR Madde 6 paragraf 1 f uyarınca gerçekleşebilir. Bu durum sizin çıkarlarınızı, insanlık haklarınızı ve temel özgürlüklerinizi göz ardı etmeden şirketimiz veya üçüncü bir tarafın yasal çıkarlarını korumak için verilerin işlendiğinde geçerlidir. Bahsi geçen yasal çıkar, müşterimiz olduğunuzda söz konusu olabileceği düşünülür. Kişisel verilerinizin işlenmesi GDPR Madde 6 paragraf 1 f uyarınca olursa bu durumdaki yasal çıkarımız günlük işlerimizi sürdürmektir.

[---Error_NoJavascript---]