Lovlig grunnlag for behandling

Hvis du har gitt ditt samtykke i at dine personopplysninger kan behandles til et spesifikt formål, utføres behandlingen i henhold til artikkel 6, para. 1 a GDPR. Hvis slik behandling kreves for å oppfylle eller inngå en kontrakt med deg, baseres behandlingen på artikkel 6, para. 1 b GDPR. I enkelte tilfeller, f.eks. for å oppfylle skatteplikt, kan vi være lovpålagt å behandle personopplysninger. Det lovlige grunnlaget er i så fall beskrevet i artikkel 6, para. 1 c GDPR. I sjeldne tilfeller kan opplysninger også bli behandlet for å beskytte dine eller andre personers vitale interesser. I så fall er behandlingen basert på artikkel 6, para. 1 d GDPR. I tillegg kan behandlingen også være basert på artikkel 6, para. 1 f GDPR. Da behandles opplysningene i den hensikt å sikre en rettmessig interesse for vår eller andres virksomhet, så fremt disse interessene ikke oppveies av dine interesser, rettigheter og grunnleggende friheter. En slik rettmessig interesse kan oppstå hvis du er kunde av oss. Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på artikkel 6, para. 1 f GDPR, er vår rettmessige interesse å utføre vår daglige virksomhet.