Maksimāla telpas izmantošana un zemas ekspluatācijas izmaksas

Šauro eju uzglabāšanas sistēmu veido daudzas plauktu rindas, kas cieši izvietotas viena aiz otras, veidojot blīvu uzglabāšanas vidi. Kompaktā uzglabāšanas sistēma ļauj uzglabāt lielāko iespējamo preču daudzumu pēc iespējas mazākā platībā. Nodrošina energotaupību, samazina darbaspēka un operatīvās izmaksas, bet līdztekus nodrošina maksimālo veiktspēju.

Schäfer Orbiter System

Maksimāla telpas izmantošana un zemas ekspluatācijas izmaksas

Šauro eju uzglabāšanas sistēmu veido daudzas plauktu rindas, kas cieši izvietotas viena aiz otras, veidojot blīvu uzglabāšanas vidi. Konkrētai rindai var piekļūt, izmantojot kanālu sistēmas transportierus, kas preces novieto un izņem no uzglabāšanas vietas. Salīdzinājumā ar palešu plauktiem, gravitācijas plauktiem, automatizētām sīkpreču sistēmām AMS vai augsto plauktu sistēmām, šauro eju jeb kanālu tipa uzglabāšanas sistēmas nodrošina ievērojami lielāku pieejamās telpas izmantošanu. Šauro eju plauktu sistēmas ir izmantojamas jebkurā vietā, kur jāsamazina pati uzglabāšanas telpa. Šauro eju uzglabāšanas tehnoloģija ir ideāli piemērota šauram preču sortimentam lielā apjomā, kā tas ir, piemēram, dzērienu vai pārtikas rūpniecībā. Šī sistēma ir laba izvēle arī vidēs, kur tiek nodrošināta energoietilpīga temperatūras kontrole. 

Realizētie projekti visā pasaulē

Par šauro eju uzglabāšanas sistēmām SSI SCHAEFER ir daudz atsauksmju no klientiem visā pasaulē. Tās izmanto atdzesētu un dziļi sasaldētu preču uzglabāšanai, kā arī preču uzglabāšanai normālā jeb istabas temperatūrā. 

Ieguvumi:

  • Efektīva telpas izmantošana

  • Kompaktā uzglabāšanas sistēma nodrošina pēc iespējas lielāka preču apjoma uzglabāšanu vismazākajā iespējamajā vietā (samazina fiksētās izmaksas, nodrošina lielāku elastību) 

  • Ideāli piemērota šauram preču sortimentam lielos apjomos

  • Īpašas pārvietošanas sistēmas (kanālu sistēmas transportieri)

  • Lietojama, piemēram, dzērienu vai pārtikas rūpniecībā

  • Piemērota atdzesētu un dziļi sasaldētu preču uzglabāšanai: tērauda konstrukcijas ir izturīgas līdz -30 °C temperatūrai.