Uzglabāšanas un pārvietošanas iekārtas ilgtspējas nodrošināšanai

Mūsdienās daudz tiek runāts par klimata aizsardzību. Sabiedrībā padziļināti apspriesta un globālās kampaņās izvērsta, ilgtspējas tēma arvien biežāk kļūst par izšķirošu kritēriju arī loģistikā, lai nodrošinātu piedāvāto risinājumu dzīvotspēju. SSI SCHAEFER tas nav nekas jauns, jo ideja atbilst mūsu ilgtermiņa uzskatam par Green Logistics  jeb “zaļo loģistiku”, kurā jau agrīni bijām iedziļinājušies. Šī ir daļa no mūsu Think Tomorrow. filozofijas, saskaņā ar kuru mēs izstrādājam mūsu klientu vajadzībām pielāgotus loģistikas risinājumus, kas bez tam tiek nepārtraukti optimizēti, ņemot vērā ilgtermiņa kritērijus - tas arī ir mūsu veiksmes pamats.

Holistisks uzskats par enerģijas patēriņu ir kritiskā oglekļa klātbūtne intraloģistikas projektos. Holistiska šajā gadījumā attiecināma uz to, ka visas celtniecības, tehnoloģiju un darbību jomas tiek novērtētas kopā. Lai novērtētu operatīvo enerģijas patēriņu, tas atsevišķi jāizvērtē arī ražošanā, apkalpošanā un modernizācijā. Tādējādi ilgmūžība izvirzās par vienu no izšķirošajiem ilgtspējas aspektiem loģistikas risinājumos. Lai kopumā sasniegtu optimālu enerģijas balansu, galvenā prioritāte ir izvairīties no nevajadzīga enerģijas pieprasījuma visā dzīves ciklā. Jebkura nepieciešamā enerģija ir jādara efektīvi pieejama, un pēc tam tā jāreģenerē pēc iespējas efektīvāk.

Mēs, kompānijā SSI SCHAEFER, projektējot sistēmu, parasti paļaujamies uz saskaņotu izkārtojumu un ņemam vērā veiktspējas prasību, elastības un ilgmūžības līdzsvaru. Lai sasniegtu šo mērķi, mēs atkarībā no apstākļiem izmantojam vairākas atšķirīgas pieejas. Šeit zemāk mēs detalizēti iepazīstinām ar trim atlasītām uzglabāšanas ierīcēm, kas nodrošina optimizētu veiktspēju daļēji un pilnībā automatizētā loģistikas vidē. Kas tās atšķir ilgtspējas jomā? Kādas energoefektivitātes īpašības tām piemīt?

Enerģētikas pionieris uzglabāšanas un izgūšanas ierīcēs

Izstrādājot SSI Exyz uzglabāšanas un izgūšanas ierīču saimi, galvenā uzmanība tika pievērsta efektivitātes palielināšanai: “E” apzīmē efektivitāti gan enerģijas patēriņa, gan telpas izmantošanas ziņā visās trīs dimensijās “X”, “Y” un “Z” augsto plauktu noliktavās. Gudri konstruētais un īpaši kompaktais dizains apvienojumā ar optimizētu vadību ievērojami samazina vietas patēriņu: salīdzinot ar tradicionālajām noliktavām ar lielu platību, šis risinājums ļauj ietaupīt vietu līdz 5%. Tas sniedz iespēju izmantot daudzas kubikpēdas, kas nav atsevišķi jāizbūvē, jāapsilda vai jākondicionē. Īpaši zemā pretestība ritošajām daļām un komponenšu dizains, kas izstrādāts bezproblēmu darbībai vairāku gadu desmitu garumā, jau tikai mehāniskās projektēšanas stadijā novērš enerģijas izšķiešanu. SSI SCHÄFER standarti paredz piedziņas dinamiku, kas optimizēta pieprasījumam, kā arī augstu piedziņas energoefektivitāti un iekšējo un ārējo enerģijas reģenerāciju.

SSI Exyz

ir visinovatīvākā ierīce tirgū un apliecina faktu, ka, uzglabājot lielus kravas nesējus, viskritiskākais enerģijas pieprasījums nāk tieši no kraušanas vienības. Enerģijas ietaupījumu ar šo var sasniegt jau pašā lietošanas sākumā, izmantojot krānā integrētu pretsvaru. Šie enerģijas ietaupījumi ievērojami pārsniedz ieguvumus no enerģijas atjaunošanas. SSI Exyz piedāvā apvienot abus un izvirza šo SSI SCHAEFER produktu kā absolūti unikālu tirgū.

Storage and Retrieval Machine Exyz

SSI Miniload: Minimāls enerģijas patēriņš nodrošina maksimālu veiktspēju

SSI Miniload, konteineru, kartona kastu un paliktņu uzglabāšanas un izgūšanas ierīču, tehnoloģiskajā attīstībā īpašs uzsvars tika likts uz zema enerģijas patēriņa un atsevišķu komponenšu minimāla nodiluma nodrošināšanu. Lai sasniegtu šo mērķi, SSI SCHAEFER projektēja īpašus profilus un komponentes energoefektīvai konstrukcijai. Ļoti dinamiskie piedziņas mehānismi, kas nepieciešami, lai darbinātu sīkpreču sistēmu, ar nodomu ir konstruēti tā, lai tie būtu savstarpēji savienojami un tādējādi neizslīdētu, lai tie varētu pielietot pilnu jaudu kustībā. Piedziņas vadība kā galvenā energoefektivitātes komponente kompensē enerģiju, pateicoties pārdomātajai kombinētās piedziņas un celtņu motoru vadībai. No vienas puses, tas nodrošina minimālu laiku kustībai un pacelšanai ar maksimālu veiktspēju, no otras puses, tas ļauj realizēt koncepciju, kas viedi patērē un taupa enerģiju. Tādējādi enerģiju, kas rodas uz vienas ass, tiek izmantota otrās ass darbības nodrošināšanai. SSI Miniload vadības sistēma nodrošina, ka maksimālais pieejamais paātrinājums tiek pilnībā izmantots tikai tad, ja tas nepieciešams tajā pat brīdī kādas pieprasītās darbības dēļ. Tas ievērojami samazina nodilumu un enerģijas patēriņu. Pilnībā tiek novērstas papildu enerģijas prasības piedziņas jaudai un atsevišķu pretvārsta piedziņas inercei, jo viedās piedziņas pilnībā kompensē vibrācijas. Pateicoties tam, ka ierīču tehnoloģija, materiālu plūsmas sistēmas un noliktavas vadība tiek piegādāta no viena avota - SSI SCHAEFER - visi SSI Miniload enerģijas taupīšanas pasākumi darbojas nevainojami.

Schäfer Miniload Crane, Schaefer Miniload Crane, SMC

SSI Flexi: Superkondensatori kā enerģijas avots

Protams, inovatīvā vienlīmeņa automatizētās vadības transportēšanas ierīce SSI Flexi ievērojami veicina arī ilgtspējīgu energoefektivitātes pieaugumu. Superkondensatori, kas integrēti kā enerģijas avots, garantē ne tikai autonomu kustību, bet arī pilnībā novērš vajadzību pēc komponentēm, kādas nepieciešamas, izmantojot tradicionālās enerģijas piegādes koncepcijas, jo tās parasti ir pakļautas nodilumam un berzes zudumam. Turklāt kondensatori kalpo kā bufernoliktava: bremzēšanas laikā atbrīvotā enerģija tiek uzkrāta bez papildu nepieciešamajām detaļām vai komponentēm un tiek izmantota, kad automatizētās vadības transportēšanas ierīcei nepieciešama enerģija. Kopā ar viedu materiālu plūsmas kontroli tiek nodrošināts, ka sistēma tiek darbināta pēc pieprasījuma, t.i., tvertnes paātrinās un darbojas tikai tik ātri, cik nepieciešams, nevis pēc iespējas ātrāk. Kombinācija, ko veido inteliģentā enerģijas vadības sistēma, integrētā enerģijas atgūšana, automatizētās vadības transportēšanas ierīces bremzēšana un īpaši efektīvā piedziņas tehnoloģija, rada jo īpaši zemu enerģijas patēriņu, kas ir nepārspējams rezultāts. Vēl viens pozitīvs aspekts ir tas, ka arī siltuma uzkrāšana sistēmā ir niecīga, kas ir īpaši izdevīgi, ja runa ir par gaisa kondicionēšanas izmaksām.

SSI Flexi Shuttle

Ilgtspējīgi loģistikas risinājumi klimata aizsardzībai - holistiski un konsekventi integrēti

Šie piemēri ilustrē to, cik liela nozīme ilgtspējas koncepcijās ir dizainam un produktu attīstībai un kā tie ietekmē intraloģistiku. Ilgtspējas tēma dažādos aspektos darbojas kā būtisks virzītājspēks produktu jauninājumiem un resursefektīviem risinājumiem. Produktu izstrāde un risinājumi, kurus radām mēs paši, pilnībā atbilst pašreizējām tirgus prasībām un tehnoloģiju attīstībai. Turklāt tie pierāda, ka ekoloģija un ekonomika nav pretrunīgi jēdzieni, drīzāk, raugoties holistiski, konsekventi ievērota ilgtspējas koncepcija, sniedz maksimālus ekonomiskos panākumus. Pieaugošā izpratne par vidi sabiedrībā un rūpniecībā  ir tendence, kas turpina attīstīties un kas kā pašreiz, tā arī turpmāk izšķiroši raksturos loģistikas pamatprincipus.

Par autoru

Andreas Koch, Head of Product Management SSI Schaefer Giebelstadt

Andreas Kohs (Andreas Koch), SSI SCHAEFER Produktu vadītājs Gībelštatē, ir eksperts uzglabāšanas ierīču un shuttle tipa sistēmu ilgtspējas jomā.

In a nutshell: sustainable shuttles and their advantages

Green Logistics by SSI Schäfer

Ilgtspējīgi risinājumi

SSI Flexi Shuttle

SSI Flexi

Schäfer Miniload Crane - Stroage and Retrieval Machine for totes, cartons and trays

SSI Miniload

SSI Exyz

SSI Exyz - uzglabāšanas un izgūšanas iekārta

SSI Exyz C in warehouse environment

SSI Exyz C: esošo palešu plauktu automatizācija

Kontaktpersona

Pārdošanas nodaļa Tālruņa nr.: +371 25493555 Adrese: info.lv@ssi-schaefer.com