Ilgtspējas ziņojums 2021

Ilgtspējas ziņojumā informējam visas iekšējās un ārējās ieinteresētās puses par ilgtspējīgiem projektiem, iniciatīvām un risinājumiem, kā arī par nākotnes izaicinājumiem un to, kā plānojam tos risināt.

Sustainability Report 2021 SSI SCHAEFER Web Teaser EN.jpg

Ilgtspējas ziņojums 2021

Ilgtspējas ziņojumā informējam visas iekšējās un ārējās ieinteresētās puses par ilgtspējīgiem projektiem, iniciatīvām un risinājumiem, kā arī par nākotnes izaicinājumiem un to, kā plānojam tos risināt. Ziņojums tika sagatavots, pamatojoties uz starptautiski atzītiem Globālās ziņošanas iniciatīvas (Global Reporting Initiative GRI) standartiem.

Pēdējos gados ilgtspējība mūsu sabiedrībā ir kļuvusi arvien svarīgāka. Svarīgi dokumenti šajā kontekstā bija Parīzes Klimata nolīgums, kas stājās spēkā 2016. gadā, un Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. Pamatojoties uz to, Eiropas Komisija 2018. gada martā publicēja rīcības plānu ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanai.

Lai gan regulāra ziņošana par ilgtspējīgas attīstības pasākumiem mūsu uzņēmumā pagaidām ir brīvprātīga, vēlamies uzturēt savu atbildību kā liels vidēja lieluma uzņēmums, kura galvenā mītne atrodas Vācijā un kurš darbojas globālā mērogā, un sniegt savu ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.

Šādi rīkojoties, mums ir svarīgi zināt mūsu ieinteresēto pušu ‒ klientu, darbinieku, biznesa partneru, mūsu īpašnieku un investoru, kā arī sabiedrības un sabiedrības kopumā ‒ ārējās vēlmes, lai mēs varētu tās ņemt vērā mūsu stratēģijas procesā un nodrošināt stabilu pamatu mūsu saistībām ilgtspējības jomā. Esam apzinājuši mums svarīgākos jautājumus un noteikuši šādas darbības jomas:

  • ar vērtībām pamatota korporatīvā kultūra kā pamats mūsu attiecībām ar ieinteresētajām pusēm un resursiem;

  • novatorisku un ilgtspējīgu risinājumu radīšana mūsu klientiem, izmantojot inteliģentus procesus;

  • atbildīga pārvaldība, mazinot ietekmi visā mūsu vērtību ķēdē;

  • ilgtspējas pārvaldība kā stratēģisks faktors.

Katrai no šīm darbības jomām 2021. gadā noteicām konkrētus ilgtspējības mērķus un pasākumus, par kuru īstenošanu un progresu regulāri ziņosim turpmāk.

SSI SCHAEFER ir vadošais uzņēmums intraloģistikas jomā, tāpēc mēs, SSI SCHAEFER, varam palīdzēt padarīt mūsu klientu preču plūsmas vēl efektīvākas un ilgtspējīgākas, izmantojot inteliģentus intraloģistikas risinājumus. Tādējādi mūsu ilgtspējas stratēģijas īstenošana veicina Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu.

Jau tagad konkrēti apliecinām savu apņemšanos, 2020. gadā pievienojoties globālajai iniciatīvai “50 ilgtspējības un klimata līderi”. Kā pirmais intraloģistikas pakalpojumu sniedzējs esam nozīmīga šīs alianses daļa un palīdzam "ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi" inēto 17 ilgtspējīgu klimata mērķu sasniegšanā.

"Ar mūsu pirmo ilgtspējas ziņojumu vēlamies sniegt mūsu ieinteresētajām pusēm ieskatu par to, kādas ilgtspējīgas iniciatīvas, projektus un risinājumus īstenojam jau šodien un kā plānojam risināt nākamo gadu izaicinājumus."


Stefens Beršs (Steffen Bersch), SSI SCHAEFER Group izpilddirektors

SSI SCHAEFER publicē pirmo Ilgtspējas ziņojumu saskaņā ar GRI standartiem.

Neinkirhene/Zīgerlande (Neunkirchen/Siegerland), Vācija, 2022. gada 18. augusts – grupa, Vācijā bāzēts ģimenes uzņēmums, dibināts pirms vairāk nekā 85 gadiem, un ir vadošais starptautiskais moduļu uzglabāšanas un loģistikas sistēmu risinājumu piegādātājs, šodien publicēja savu pirmo ilgtspējas ziņojumu.

Lasīt vairāk
Sustainability Report 2021 SSI SCHAEFER Web Teaser EN.jpg
Kā varam Jums palīdzēt?