50 ilgtspējas un klimata līderu iniciatīva

Kā globāls piegādātājs ar attīstītu vietējo klātbūtni SSI Schaefer palīdz gan lielām korporācijām, gan maziem un vidējiem uzņēmumiem ieviest inovācijas un paaugstināt to loģistikas procesu un piegādes ķēžu efektivitāti.

50 Sustainability and Climate Leaders

Partneris ilgtspējīgiem, ekonomiskiem un nākotnes intraloģistikas risinājumiem

SSI SCHAEFER ir līdz šim vienīgais intraloģistikas sistēmu risinājumu un noliktavu aprīkojuma uzņēmums, kas pievienojies Apvienoto Nāciju Organizācijas 50 Ilgtspējas un klimata līderu iniciatīvai.

#ThinkTomorrow.

50 ilgtspējas un klimata līderu iniciatīva ir starptautiskās biznesa kopienas reakcija, kas pauž vēlmi, tieksmi un spēju efektīvi rīkoties cīņā pret klimata pārmaiņām un sasniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus (UNSDG). SSI SCHAEFER virsa ilgtspējīgus un efektīvus intraloģistikas risinājumus un stiprina kompānijas loģistikas eksperta nozīmības aspektus. 

Intraloģistikas sistēmu un noliktavas aprīkojumu nozare ir praktiski jebkuras nozares "mugurkauls" un nodrošina pakalpojumus, bez kuriem nav iedomājama mūsdienu sabiedrība un kas ļauj nozarēm darboties lokālā un globālā mērogā. Funkcionāla un ilgtspējīga piegādes ķēde ir viens no panākumu faktoriem lielākajai daļai uzņēmumu. Resursi ir ierobežoti, un tie ir jāizmanto apdomīgi. Ņemot vērā SSI Schaefer pieredzi un ilgtspējīgo risinājumu un inovāciju portfeli, uzņēmums tika uzaicināts piedalīties šajā iniciatīvā. Tāpēc uzņēmuma devīze “Domā par rītdienu!” ir īpaši atbilstoša.

SSI SCHAEFER koncerna izpilddirektors Stefens Beršs (Steffen Bersch) skaidro: “Iniciatīva, kurai esam pievienojušies, balstās uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Mēs, SSI SCHAEFER, esam apņēmušies sasniegt šos mērķus. Kā vadošais starptautiskais noliktavu aprīkojuma un loģistikas sistēmu piegādātājs, mēs jau ilgu laiku strādājam ar ilgtspējīgiem risinājumiem. Mums ir nepieciešama ekonomiski efektīva un ilgtspējīga loģistikas organizācija, lai samazinātu enerģijas patēriņu, CO2 emisijas un izmaksas, vienlaikus veicinot īsas piegādes ķēdes un radot veselīgus darba apstākļus.”

SSI SCHAEFER atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas 17 ilgtspējas attīstības mērķus

Kā globāls piegādātājs ar attīstītu vietējo klātbūtni SSI SCHAEFER palīdz gan lielām korporācijām, gan maziem un vidējiem uzņēmumiem ieviest inovācijas un paaugstināt to loģistikas procesu un piegādes ķēžu efektivitāti. SSI SCHAEFER piedāvā plašu inovatīvu produktu un risinājumu portfeli, kas ļauj ekspertiem atlasīt katra konkrētā klienta vajadzībām piemērotus produktus un risinājumus. Daži no piemēriem ir: energoefektivitāte, videi draudzīga noliktavu darbība un preču plūsma, ekoloģiskas būvniecības metodes, īsas piegādes ķēdes, prognozējošā tehniskā apkope, veselībai droši darba apstākļi un tīrāka atmosfēra, mazāk atkritumu un oglekļa pēdas nospieduma samazināšana.

Turpmāk minētie piemēri rāda, kā SSI SCHAEFER, kā viens no 50 ilgtspējas un klimata līderiem, sadarbojas ar klientiem un ar ilgtspējīgiem, ekonomiskiem un nākotnei gataviem intraloģistikas risinājumiem palīdz tiem sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus.

Mēs veicinām ilgtspējīgu intraloģistikas un noliktavas aprīkojuma izmantošanu

Paveiktie projekti ORCA, Infarm un Pepperl + Fuchs ir skaidrs pieradījums tam, kā SSI SCHAEFER sniedz ieguldījumu vairākos UNSDG svarīgos punktos:

UNSDG 2.mērķis: Izbeigt badu

UNSDG 7.mērķis: Pieejama un ilgtspējīga enerģija

UNSDG 9.mērķis: Elastīga infrastruktūra rūpniecībai, veicinošas inovācijas un ilgtspējīga infrastruktūra

UNSDG 11.mērķis: Pilsētu un kopienu dzīves ilgtspējīga plānošana


ILGTSPĒJĪGI RISINĀJUMI NO SSI SCHAEFER

Ilgtspējīgas inovācijas, lai izveidotu mērogojamu risinājumu jaunai vietējās pārtikas sistēmai ar Infarm (Eiropa)

Saskaņā ANO prognozēm, līdz 2030. gadam 80% mūsu planētas iedzīvotāju dzīvos pilsētās un vienlaikus pieaugs iedzīvotāju skaits, tāpēc pieprasījums pēc pārtikas ražošanas pārspēs visus pārējos vērtīgos resursus. Infarm un SSI SCHAEFER kopīgi strādā, lai palīdzētu pāriet no tradicionālās lauksaimniecības uz automatizēto vertikālo lauksaimniecību. Uzņēmumi ir skaidri apņēmušies palīdzēt padarīt pilsētas un apdzīvotās vietas iekļaujošas, drošas, izturīgas pret ārējiem faktoriem un ilgtspējīgas. Salīdzinājumā ar tradicionālajām lauksaimniecības platībām, šī inovācija piedāvā līdz pat 400 reizēm augstāku efektivitāti (25 m² platībā lauksaimnieki spēj saražot gandrīz tikpat ražas, cik divos akros (8,08 hektāri) lauksaimniecības zemes), patērējot par 95% mazāk ūdens, par 75% mazāk mēslojuma un vispār nelietojot ķīmiskos pesticīdus.

Infarm UNSDG

Noturība pret klimata pārmaiņām un neparedzamiem notikumiem, piemēram, Covid-19 pandēmiju, ar ORCA Cold Chain Solutions (Āzija)

Pārtikas un citu jomu drošība, kā arī augsta efektivitāte ir vēl viena joma, kurā SSI SCHAEFER spēj radīt atšķirību. Viens no piemēriem ir SSI SCHAEFER īstenotais energoefektīvais, bet augstā līmenī automatizētais loģistikas risinājums uzņēmumam ORCA Cold Chain Solutions Filipīnās. Tā uzdevums ir risināt problēmas, kuru rezultātā sliktas iepakošanas, uzglabāšanas un apstrādes dēļ tiek zaudēti līdz pat 37% visā pasaulē saražotās pārtikas. Izmantojot integrēto risinājumu, partneriem izdevās samazināt elektroenerģijas izmaksas par gandrīz 35%, līdz minimumam samazināt cilvēku iejaukšanos procesā, lai nodrošinātu visu produktu drošību un paaugstinātu pārskatāmību ar simtprocentīgu preču izsekojamību objektā (pārvietojot līdz 4800 paletēm dienā ar SSI SCHAEFER automatizācijas risinājumu).

Lasīt vairāk
ORCA UNSDG

Digitāls izplatīšanas centrs, kurā ietilpst energoefektīva aparatūra un inteliģentās uzturēšanas programmatūras risinājums ar Pepperl + Fuchs (Ziemeļamerika)

Sekojot novatoriskai pieejai un tehnoloģiju izmantošanai, SSI SCHÄFER radīja uzticamu un nākotnes-drošu izplatīšanas centru priekš Pepperl + Fuchs ar aptuveni 28 000 palešu uzglabāšanas vietām. Centrs aprīkots ar energoefektīvu aparatūru, kas paredzēta oglekļa pēdu nospieduma samazināšanai, savukārt automatizētais risinājums, ko izmanto Pepperl + Fuchs sensori kopā ar SSI SCHAEFER loģistikas programmatūru, rada novatorisku un pielāgotu prognozējošu produktu apkopes risinājumu.

Pepperl+Fuchs UNSDG

ANO septiņdesmit ilgtspējīgas attīstības mērķi un rīcības programma 2030.gadam

SSI SCHAEFER atbalsta ilgtspējīgas attīstības mērķus

Ilgtspējīgas attīstības rīcības programma 2030. gadam, kuru 2015. gadā pieņēma visas Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis, paredz kopīgu miera un labklājības plānu cilvēkiem un mūsu planētai šodien un nākotnē. 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi ir neatliekams aicinājums gan attīstītajām, gan jaunattīstības valstīm rīkoties kā globāliem partneriem, lai nodrošinātu labāku un ilgtspējīgāku nākotni visiem. Tie ir vērsti uz pasaules mēroga problēmu, tostarp nabadzības, nevienlīdzības, klimata pārmaiņu, vides degradācijas, miera un taisnīguma jautājumu, risināšanu un ir savstarpēji saistīti.

UZZINĀT VAIRĀK

Kā varam Jums palīdzēt?