Ieguvumi

 • Elektroniska atlases sistēma 

 • Balss vadība 

 • Brīvroku darbs noliktavā

 • Ļauj veikt vairākus preču atlases procesus vienlaicīgi

 • Atlases process ir tieši saistīts ar noliktavas vadību

 • Vienkārša un ātra ieviešana

 • Ļauj elastīgi izvēlēties operatoru skaitu

 • Viegli pielāgojama vajadzīgajam atlases mērķim, lai kompensētu sezonālas svārstības 

 • Var savienot ar svītrkodu skeneri un ekrāna ievades funkciju

 • Par līdz 20% labāka efektivitāte salīdzinājumā ar bezvadu datiem

 • Mērogojams un rentabls risinājums