Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Plukking

Fleksible løsninger til plukking for alle bransjer

Både på lagre og i distribusjonssentre: Plukking av varen hører med til de mest kostnads- og arbeidsintensive prosessene. Derfor har vi utviklet mange forskjellige plukkesystemer som reduserer manuelle aktiviteter på lageret – på denne måten kan ordrene behandles både raskere og mer effektivt. I vår portefølje tilbyr vi den komplette spennvidden, fra den manuelle til den helautomatiserte løsningen:

  • Automatisk plukking

  • Halvautomatisk ordreplukking (gods-til-person)

  • Manuell ordreplukking (person-til-gods)


Hvert av SSI SCHÄFER sine plukkesystemer sørger for høyeste produktivitet og en optimal materialflyt på lageret ditt. Gjør deg nytte av en konstant kvalitet – selv til tider med høyeste arbeidsbelastning under plukkingen. I mange år nå har vi vært markedsleder når det gjelder plukkeløsninger for farmasigrossisthandelen og for postordreapoteker. Vår styrke er vår fleksibilitet. Vi binder oss ikke fast til bestemte bransjer, vi kan også omvandle velprøvde systemer fra den ene bransjen til andre bransjer.

FLEKSIBLE PLUKKESYSTEMER TIL ALLE BRANSJER

Produkter og løsninger til manuell- halvautomatisk og automatisk orderplukkning

Picking of hanging garments with RFID scanner

Plukking

Manuell plukking

Batch Scan and Sort

Plukking

HALVAUTOMATISK PLUKKING

A-Frame

Plukking

AUTOMATISK PLUKKING

Hvordan kan vi hjelpe?