Manuāla preču atlase

Cilvēki joprojām ir svarīgs faktors manuālos preču atlases procesos

Preču atlase ir noliktavu loģistikas centrālā funkcija. Pieejamas plašas iespējas, – sākot no pilnībā automatizētām līdz manuālām preču atlases sistēmām.

Izmantojot mūsu risinājumus, kas izstrādāti, ievērojot principu „produkcija-operators”, jūs varat ievērojami uzlabot noliktavas efektivitāti.

Manuāla preču atlase: princips „operators-produkcija”

Manuāla preču atlase ir visizplatītākā pieeja pasūtījumu komplektēšanai noliktavās un distribūcijas centros. Šie risinājumi ir izstrādāti, balstoties uz principu „operators-produkcija”, kurā atlasītājs piekļūst precēm, kas tiek glabātas noteiktās vietās. 

Mēs izstrādājam sistēmas, kas ietver Pick by Voice, RF atlases un Pick by Light risinājumus: darbinieki displejos un ar signāllampiņu starpniecību saņem attiecīgo atlasīšanas informāciju. Šī sistēma aizvirza darbiniekus uz pareizo atlasīšanas vietu un norāda atlasāmo preču daudzumu. 


Daudzveidīgs preču atlases risinājumu klāsts