Brīvi definējami laika bloki

WAMAS® LRM aprēķina visus attālumus, ceļā pavadīto laiku un materiālu apstrādes laiku noliktavā. Atkarībā no izmantotā transporta veida vai konkrētās uzraudzītās daļas ātruma sistēma sadala visus noliktavu procesus brīvi definējamos laika blokos. Pēc tam katras darbības ideālie mērķa laiki tiek salīdzināti ar faktisko darbībai nepieciešamo laiku. Šis noliktavas produktivitātes novērtējums parāda, kuri procesi sniedz pievienoto vērtību un kuri to nedara. Turklāt WAMAS® LRM arī reģistrē un novērtē noliktavas daļas, kas netiktu klasificētas kā vērtību pievienojošas, bet ir nepieciešamas.