Informācijas apmaiņa

 

 

 

Informācijas apmaiņa visā piegādes ķēdē

Izmantojot SAP loģistikas programmatūras risinājumus, jūs varat plānot un kontrolēt sava uzņēmuma procesus; jūsu uzņēmuma procesi kļūst caurskatāmāki, jo tiek nodrošināta informācijas apmaiņa visā piegādes ķēdē.