WAMAS® Labor & Resource Management is a workforce management solution for your warehouse

WAMAS® LRM resursu vadības sistēma

WAMAS® Labor and Resource Management (LRM) sistēma, WAMAS® LRM, papildina WAMAS® loģistikas programmatūras produktu un pakalpojumu klāstu. Šo divu risinājumu kombinācija optimizē intraloģistikas efektivitāti un garantē maksimālu informācijas pārredzamību. WAMAS® LRM var lietot kā neatkarīgu sistēmu vai integrēt esošā noliktavas vadības sistēmā, piemēram, WAMAS®.

WAMAS® LRM ar inteliģentās sistēmas palīdzību analizē atsevišķus procesus un visu iekšējo produkcijas plūsmu. Rezultātus var iegūt dažādos veidos tālākai novērtēšanai. Pārskati nodrošina visu noliktavas procesu pārredzamību katru dienu. Analizējot dažādus laika periodus, ir vieglāk pamanīt, kad un kur rodas maksimālais noslogojums vai zemas produktivitātes posmi.

OPTIMIZĒTI UZGLABĀŠANAS PROCESI UN PERSONĀLA RESURSU IETAUPĪJUMS

WAMAS® LRM aprēķina visus attālumus, ceļā pavadīto laiku un materiālu apstrādes laiku noliktavā. Atkarībā no izmantotā transporta veida vai konkrētās uzraudzītās daļas ātruma sistēma sadala visus noliktavu procesus brīvi definējamos laika blokos. Pēc tam katras darbības ideālie mērķa laiki tiek salīdzināti ar faktisko darbībai nepieciešamo laiku. Šis noliktavas produktivitātes novērtējums parāda, kuri procesi sniedz pievienoto vērtību un kuri to nedara. Turklāt WAMAS® LRM arī reģistrē un novērtē noliktavas daļas, kas netiktu klasificētas kā vērtību pievienojošas, bet ir nepieciešamas.

Izmantojot novērtējumu reāllaikā, var iegūt vērtīgu informāciju, lai identificētu jomas, kurās nepieciešama optimizācija. Novērtējumu var pielāgot un filtrēt dažādos veidos. Ir iespējams izveidot atsevišķus informācijas paneļus un laika ziņojumus, ko var automātiski nosūtīt tiem, kurus nepieciešams informēt. Šis risinājums ievērojami atvieglo personāla darba plānošanu.

Personāla darba plānošanā noteiktie galvenie rādītāji atvieglo ikdienas noliktavu darbību kontroli. Šo rādītāju reāllaika versiju izmantošana ir iespējama jebkurā laikā, kas palīdz plānot un optimāli izmantot resursus. Tādējādi iespējams palielināt visas noliktavas produktivitāti.

  • Brīvi definējami laika bloki

  • Mērķa/faktiskā laika salīdzinājums

  • Veiktspējas datu un KPI novērtēšana

  • Algas aprēķins, pamatojoties uz saskaņotiem KPI

  • Personāla grafiku veidošana

  • Prognožu plānošana

  • Standarta pārskati un informācijas paneļi

  • Standarta vai integrēta WAMAS® WMS

  • Kolēģu novērtējumi un anketas

Vairāk nekā jebkad agrāk darbaspēka vadības sistēmu izmantošana sevi apliecina kā nozīmīga priekšrocība daudziem uzņēmumiem. Ņemot vērā intraloģistikas izaicinājumus, piemēram, maksimālo veiktspēju un lielākus apstrādes apjomus, spiediens uz uzņēmumiem turpina pieaugt. Efektīva resursu izmantošana un strauja nodrošināšana ir svarīgāka nekā jebkad iepriekš, un daudziem uzņēmumiem rodas nepieciešamība pēc lielākas noliktavas un vairāk darbiniekiem.

HP Dreamwarehouse Software_signet.jpg

Loģistikas programmatūra WAMAS®

SAP Recognized Expertise.jpg

SAP EWM Noliktavas vadības sistēma

Nav atrasti atbilstoši ieraksti.

Kā varam jums palīdzēt?