it_material_flow

Programmatūras risinājumi uzņēmumiem

Programmatūras risinājumi uzņēmumiem ir integrēts rīks jūsu piegādes ķēdei

SSI SCHÄFER Enterprise Solution komanda nodrošina un uztur loģistikas vadības rīkus noliktavu transporta un uzņēmumu resursu pārvaldībai. Citiem vārdiem sakot, galvenā uzmanība tiek pievērsta klientu pieprasījumu integrētai un ilgtspējīgai izpildei.

SSI SCHÄFER  Enterprise Solutions izstrādā pilnvērtīgu risinājumu piegādes ķēdes darbībām, kas ietver visaptverošus loģistikas procesus un pārdošanas kanālus, tostarp starpkanālu plānošanu, grafiku veidošanu un loģistikas pārvaldību kā daļu no elastīgas noliktavas vadības sistēmas.

Vai jūsu mērķis ir:

  • samazināt kapitāla izmaksas? 

  • samazināt vienības izmaksas? 

  • palielināt caurlaidspēju? 


Fokuss uz klientu

Pārveides laikā mēs sniedzam jums visaptverošu atbalstu. Mēs izmantojam mūsu padziļinātās zināšanas par loģistiku un tās procesiem, ko esam ieguvuši, realizējot neskaitāmus projektus saviem klientiem, un ik reizi pielāgojam tās tieši jūsu organizācijai.

SSI SCHÄFER mērķis ir nodrošināt vienu standartizētu loģistikas platformu, kas aptver visus pārdošanas kanālus. Šis risinājums apvieno starpkanālu plānošanu, grafiku veidošanu un loģistikas procesu pārvaldību kā daļu no elastīgas noliktavas vadības sistēmas.

PROGRAMMATŪRAS RISINĀJUMI UZŅĒMUMU PIEGĀDES ĶĒDEI

E-komercija un no tās izrietošā transformācija no pārdevēju tirgus uz pircēju tirgu ir izraisījusi milzīgu izaugsmi un vērienīgas izmaiņas intraloģistikas nozarē. Tā sekas ir pielāgota ražošana, aizvien pieaugošās klientu ekspektācijas, arvien īsāks produktu dzīves cikls un strauji mainīgie produkti. Apjomā mazāki, bet biežāki pasūtījumi rada jaunus izaicinājumus intraloģistikas sistēmām, izpildot klientu individuālās prasības.

Lai pielāgotos tirgus situācijai, uzņēmumiem ir nepieciešama standartizēta loģistikas platforma, kas spēj apkalpot visus pārdošanas kanālus. Tas ietver loģistikas plānošanu, grafiku veidošanu un vadību elastīgā noliktavu vadības sistēmā. 

Loģistikas programmatūrai šajos pārmaiņu laikos ir ārkārtīgi liela stratēģiskā nozīme. IT spēlē svarīgu lomu produkcijas plūsmu un procesu inteliģentā savstarpējā sasaistē. Uzņēmumi vairs nemeklē vienkāršus programmatūras moduļus, bet gan sistēmas risinājumus, kas spēj izpildīt noteiktas prasības.

Mainīgie loģistikas uzdevumi un pieaugošā sarežģītība noliktavu darbā rada arī lielākas prasības individuālu izpildes apakšprocesu savstarpējai koordinācijai. 

Augstāka līmeņa vadības sistēma ir kļuvusi par būtiskāko nepieciešamību, lai optimizētu, vadītu un uzraudzītu visas datu un resursu plūsmas piegādes ķēdē, lai attiecīgās preču kustības un rezervācijas būtu ērti izsekojamas.

Visi pasūtījumi, dati, krājumi un to izmaiņas, izpildes gadījumi un katras iesaistītās puses statuss tiek sasaistīti reālajā laikā. Tas ļauj uzņēmumiem saglabāt pilnīgu kontroli pār piegādes ķēdi. Tas nozīmē, ka loģistikas programmatūrai ir jābūt kā pilnvērtīgam un visaptverošam risinājumam, kas ļautu sistēmu lietot ar vislielāko efektivitāti, vienlaikus novēršot iespējamās interfeisa problēmas.

WAMAS® programmatūras komplekts ir galvenais elements SSI SCHÄFER piedāvājumu klāstā. Tas ir jauns programmatūras risinājums, kas vairāk nekā tikai atbilst šīm vajadzībām. SSI SCHÄFER WAMAS® loģistikas programmatūra uzticami garantē visu loģistikas komponentu vertikālo integrāciju, piedāvājot klientiem pilnīgu augstas veiktspējas sistēmu.

NOLIKTAVAS VADĪBAS SISTĒMA

Perfekta atbilde visām loģistikas prasībām

WAMAS®

SSI SCHÄFER WAMAS® loģistikas programmatūras izmantošana ievērojami uzlabo noliktavas darbību.

WAMAS® loģistikas programmas funkcionalitāte neaprobežojas tikai ar uzraudzību un noliktavu pārvaldību: WAMAS® pārvalda un kontrolē visus procesus, kas saistīti ar intraloģistiku.

HP Dreamwarehouse Software_signet.jpg

Loģistikas programmatūra WAMAS®

SAP Recognized Expertise.jpg

SAP EWM Noliktavas vadības sistēma

IT Control Center

Galvenie veiktspējas rādītāji (KPI) un informācijas paneļi

Software Solutions for your logistics

Programmatūra automatizētām sistēmām

Nav atrasti atbilstoši ieraksti.

LEJUPIELĀDES

IT Image Brochure_EN_WEB

null

854.9 KB

KOMPETENCE KATRĀ TIRGUS SEKTORĀ

SSI SCHÄFER ekspertu zināšanas un daudzu gadu pieredze individualizētu risinājumu ražošanā dažādām nozarēm


Brošūra angļu valodā

1.3 MB
Kā varam jums palīdzēt?