Standartizēta loģistikas platforma

E-komercija un no tās izrietošā transformācija no pārdevēju tirgus uz pircēju tirgu ir izraisījusi milzīgu izaugsmi un vērienīgas izmaiņas intraloģistikas nozarē. Tā sekas ir pielāgota ražošana, aizvien pieaugošās klientu ekspektācijas, arvien īsāks produktu dzīves cikls un strauji mainīgie produkti. Apjomā mazāki, bet biežāki pasūtījumi rada jaunus izaicinājumus intraloģistikas sistēmām, izpildot klientu individuālās prasības.

Lai pielāgotos tirgus situācijai, uzņēmumiem ir nepieciešama standartizēta loģistikas platforma, kas spēj apkalpot visus pārdošanas kanālus. Tas ietver loģistikas plānošanu, grafiku veidošanu un vadību elastīgā noliktavu vadības sistēmā.