Viens centrālais informācijas avots

  • Sistēmas vizualizācija

  • Darbības rādītāji

  • Produkcijas plūsmas vizualizācija

  • Noliktavas darbības statuss:

  • informācijas ievākšanas un izplatīšanas centrālais punkts, trauksmju pārvaldība ar dažādiem trauksmes līmeņiem, kļūdu ziņošanas pakalpojumi un biļešu sistēma

  • Dažādi sistēmas informācijas attēlojumi

  • Ikdienas lietotāju un pārvaldības informācijas pārskati

  • Daudzveidīga informācija attēlota vienotā veidā

  • Ilgtermiņa datu analīze