Ērta preču pārvietošana un šķirošana sekmē e-komerciju biznesu

Process sākas ar preču partijas atlasi noliktavā. Prece tiek ievietota SSI SCHÄFER kravas nesējos-kabatās un nogādāta AGV WEASEL® transporta stacijā. WEASEL aiztransportē preci uz nākamo staciju. Pēc pārbaudes preču vienības nonāk SSI Carrier sistēmā. Tad sūtījumi tiek šķiroti, pirms iesaiņošanas tiek veikts iedalījums pasūtījumos un noteikta sūtīšanas kārtība. Pēc tam preces tiek nosūtītas uz iesaiņošanu un sāk ceļu pie pircēja.