Saziņas iespējas

Atbilstoši likumā noteiktajām prasībām mūsu tīmekļa vietnē ir informācija, kas ļauj ātri sazināties ar mums. Tā ietver informāciju par e-pasta adresi un, attiecīgā gadījumā, saziņas veidlapu. Lietotāja informācijas apstrāde šajā sakarā tiek veikta saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Ja sazināsieties ar mums pa e-pastu vai izmantojot saziņas veidlapu, Jūsu nosūtītā personiskā informācija tiks saglabāta automātiski. Jūsu brīvprātīgi nosūtītā informācija tiks saglabāta, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumu vai, lai sazinātos ar Jums, un pēc tam nekavējoties tiks dzēsta. Tā netiks koplietota ar trešajām personām.