Kontaktmuligheter

Som følge av lovfestet plikt består våre nettsider av opplysninger som gjør det mulig å kontakte oss raskt elektronisk samt å kommunisere direkte med oss. Disse opplysningene består av en e-postadresse og, når nødvendig, et kontaktskjema. Behandling av brukerens opplysninger utføres i henhold til artikkel 6 para. 1 b GDPR.

Hvis du kontakter oss via e-post eller et kontaktskjema, vil de personopplysningene du oppgir bli lagret automatisk. Disse opplysningene som du frivillig har kommunisert med oss, benyttes for å behandle din forespørsel eller ta relevant kontakt. Ingen opplysninger overføres til andre.