Leveransinnehåll

  • Lagrings- och återvinningsmaskiner med Orbiter® shuttles visualisering

  • Kontrollsystem för lagerhantering och materialflöde

  • Brandskyddskoncept: Oxy-Reduct och air lock

  • Planering av logistik och konstruktion

  • Simulering och designplan

  • Pall conveying system

[---Error_NoJavascript---]