Fördelar

  • Hög produktivitet även vid högt tryck

  • Mycket effektiv tack vare elimineringen av tidskrävande manuella plockaktiviteter

  • Konsekvent hög kvalitet och tillförlitlighet, även under maximal belastning

  • Effektiv utrymmesanvändning tack vare hög produktdensitet

  • Enkelt underhåll tack vare flexibla produktkanaler

  • Enkel integration i befintliga system

  • Modulärt system - idealiskt för expansion