A-Frame

Dine fordeler

  • Høy produktivitet i tider med sterk belastning

  • Høy kostnadseffektivitet fordi tidskrevende manuelle plukkingsaktiviteter bortfaller

  • Konstant kvalitet og sikkerhet mot svikt i anlegget, selv i tider med sterk belastning

  • Effektiv plassutnyttelse takket være en høy produkttetthet

  • Enkelt vedlikehold gjennom fleksibelt innstillbare produktkanaler

  • Kan lett integreres i allerede eksisterende anlegg

  • Kan utvides ideelt takket være dens modulære struktur