Tablar transportsystem

Effektiv transport och buffring av tablarer

Tablar transportsystemen använder case-conveying teknik för transport och buffring av både fulla och tomma tablarer och rullvagnar mellan depalletering och separering.

Tablar transportsystem från SSI SCHÄFER använder element som är speciellt utformade för transport av perforerade tablarer. Till transportsystemets komponenter hör band- och rulltransporter samt lyft- och vändstationer. Dessa transporterar tablaren för inlagring i ett buffertsystem, exempelvis ett tablar lager. Andra systemelement som nivålager, vertikaltransportörer, shuttle-vagnar samt olika påbyggnadsdelar kompletterar produktportföljen. 

Kombinationen med case-wheeler tekniken möjliggör helautomatisk utlagring av artiklar från tablarer– antingen i travar eller separat. Överföringen av enstaka artiklar från tablarerna sker med individuellt styrbara drivna rullar på element från case-transportsystemet. Tack vare det breda sortimentet av tillbehör finns det nästan inga gränser för hur materialflödet kan utformas.

           

TRANSPORTSYSTEM FÖR IN- OCH UTLAGRING AV TABLAR

  • I kombination med elementen i Schäfer Case Picking (SCP) systemet möjliggörs ytterligare funktioner som till exempel separering med en case-wheeler på minsta möjliga utrymme

  • Rullar och band av gummi används för att reducera buller och öka effektiviteten

  • Stödens höjd kan justeras för att kompensera för ojämnheter i underlaget

  • Transport och buffring av tråg samt rullvagn med upp till 200 kg vikt

  • Alla viktiga komponenter kan monteras med klämförbindningar

  • Skyddsplåtar förhindrar oavsiktlig åtkomst till rörliga delar

  • Temperaturintervall -28 °C till +45 °C

HUR KAN VI HJÄLPA?