Transportband

Transportband

Pallfritt transportband

Att avstå från konventionella lastbärare i det interna materialflödet ger många fördelar. Returtransporten av tom pallar med hanteringskostnader försvinner. Det optimerar både den tillgängliga kapaciteten och lagerhanteringen. Med innovativa transportband från SSI SCHÄFER kan varorna transporteras både med och utan lastbärare. Koppla samman lager och produktion och utnyttja den höga genomströmningen och det optimerade materialflödet.  

Lastningsstationerna, transportbanden, lyftarna, vändstationerna, shuttle vagnarna, svängstationerna och vertikaltransportörerna är genomgående utrustade med transportband. Det gör att systemet är speciellt lämpat för transport och distribution av, heterogena varor. Lastningsstationen i markplan är åtkomlig med både manuella pallyftar och gaffeltruckar. Totalt kan gods upp till 1,6 meters bredd transporteras.

Specialanpassade produkter

SSI SCHÄFER utvecklar på begäran även specialanpassade produkter. Tillsammans analyserar vi lagerprocessen och tar fram den optimala lösningen för just ditt lager. 

EFFEKTIVT MATERIALFLÖDE MED TRANSPORTBAND

 • Lastningsstation i markplan åtkomlig med både manuella pallyftare och gaffeltruckar

 • Ingen returtransport av tompallar behövs vilket betyder lägre hanteringskostnader

 • Varutransport med och utan lastbärare möjlig, ett transportband för allt

 • Signifikant ökning av platsutnyttjandegraden vid transport med lastbil

 • Kontur- och viktkontroll för att förhindra skador på gods och system

 • Minimal böjning av godset på transportörerna

 • Reducerade kostnader genom synergieffekter

 • Underhålls- och servicevänliga komponenter

 • Modulkonstruktion och hög standardisering

 • Transport av gods upp 1,6 meters bredd

 • Säkerhet: start/stopp-ljusbarriärer

HUR KAN VI HJÄLPA?